Tjuvnyp i slutspurten inför folkomröstningen

*På söndag äger folkomröstningen till förslaget om Bolivias nya konstitution rum. Kampen mellan ja och nej-sidan hårdnar och metoderna blir allt tuffare.*

Arbetet med att skriva Bolivias nya grundlag eller konstitution påbörjades strax efter att president Evo Morales tillsattes i januari 2006. Uppgiften visade sig vara nära intill omöjlig då motståndet från oppositionen sedan dag ett varit hårt. Flera av de föreslagna förändringarna sticker i ögonen på oppositionen däribland ökade rättigheter för landets ursprungsfolk, omfördelning av mark och att inkomster från landets naturresurser ska förvaltas av staten.

Den 25 januari är det nu upp till bolivianska folket att ta ställning till om de är överens med innehållet i grundlagsförslaget eller inte. Enligt ja-sidan skulle en ny konstitution innebära många fördelar för landets ursprungsfolk och andra grupper som blivit åsidosatta i tidigare konstitution, exempelvis kvinnor.

Katolska kyrkan har sällat sig till nej-kampanjen. I en av teve-reklamerna för nej-sidan syns först en bild på en brinnande bok med titeln “Nya konstitutionen”, därefter dyker ett foto på Evo Morales upp följd av en bild på Jesus. "Vem väljer du?", lyder frågan och Jesus-bilden knuffar bort Evo Morales för att lämna plats åt slogan ”Säg ja till Gud. Rösta nej!”.

I det nya förslaget till konstitution får katolska kyrkan samma rang som övriga religioner och det står att läsa att “bolivianska staten respekterar och garantiserar var och ens rätt att välja religion och andlig tro i enlighet med sin kosmovision. Staten ställer sig oberoende till kyrkan”. För katolska kyrkans del innebär detta att kyrkan förlorar sin rang som statsreligion och därmed också många privilegier. De senaste månaderna har relationen mellan regeringen och katolska kyrkan blivit ansträngda. Kardenal Julio Terrazas har kallat presidenten för narkotikatrafikant och förnekat regeringens uppgifter att det råder slaveri i Santa Cruz-området. Han valde också att rösta i Santa Cruz olagliga folkomröstning till autonomiförfattning.

I kampanjen mellan nej och ja-sidan florerar många rykten. Nej-sidan hävdar i sin propaganda att det i konstitutionen står att abort och äktenskap mellan homosexuella ska bli lagligt, att barnen ska tillhöra staten i första hand och inte sina föräldrar, att bostad och egendom ska kunna fråntas den som har för stor bostad eller egendom för eget bruk, att presidenten ska kunna sitta kvar som president för evigt, att alla privata skolor och institutioner ska stängas, lika lön ska gälla för alla oavsett utbildning eller yrke. I oppositionens propaganda nämns även Hugo Chávez som hjärnan bakom konstitutionen.

Ryktesspridning i Bolivias medier är inget nytt, utan det har pågått sedan regeringen tillsattes. Cochabambas tidigare oppositionella guvernör Manfred Villas sade vid ett tillfälle att regeringen vill att bolivianska folket ska äta åsnekött. Angående regeringens program för att dela ut gratis lågenergiglödlampor i bolivianska hem varnade oppositionen allmänheten då de sade att syftet från regeringen var att ta reda på hur många rum som varje familj hade tillgång till, med avsikt att se om det finns rum som inte används. I de rum som inte används ska familjer tvingas inhysa personer som saknar bostad. Andra rykten som under åren florerat gäller installationen av diverse militärläger i landet. Cochabambas förre guvernör säger sig med egna ögon ha sett militärläger med venezolansk militär och det påstods även att regeringen installerat militärläger med iransk och arabisk militär i den kokaodlande provinsen Chapare.

_Jessica Nilsson_