Tillgång till vatten ingen mänsklig rättighet i El Salvador

En tidigare godkänd författningsändring som skulle innebära att rätten till vatten och mat skulle bli betraktade som mänskliga rättigheter stoppades nyligen i El Salvadors parlament. Beslutet ses som ett stort bakslag för de aktivister som kämpar för allas tillgång till rent vatten.

Många organisationer i El Salvador är överens om att bristen på tydlig lagstiftning är en stor källa till de många konflikter om vattendistributionen som pågår i landet.

- Om rätten till vatten blev inskriven i författningen så skulle vi inte bli indragna i dessa konflikter, säger David Díaz, vid förbundet Adescobd, som arbetar med distribution av vatten på landsbygden.

Adescobd bildades i kommunen Tacuba 1995 i syfte att bygga ut och ta hand om vattendistributionen i sju mindre orter i provinsen Ahuachapán. Men sedan 2007 har förbundet varit indraget i en bitter konflikt med Tacubas borgmästare Joel Ernesto Ramírez kring vem som ska ha ansvar för vattensystemet.

För ett par veckor sedan blockerade högerpolitikerna i El Salvadors parlament ratificeringen av en lag som skulle ha gjort tillgången till vatten och mat till en mänsklig rättighet - och något som staten därmed skulle tvingas ta ansvar för. David Díaz menar att beslutet var ett mycket stort bakslag.

Mynigheterna "tar" invånarnas projekt

I Tacuba har medlemmarna i förbundet Adescobd gemensamt byggt ut vattendistributionen, bland annat med stöd av USA:s biståndsorgan Usaid. Detta efter att de lokala myndigheterna inte velat bidra med stöd till satsningen.

- Det är vårt projekt som vi slitit hårt med. Våra män har gått hungriga för att kunna få igång systemet. Det är inte borgmästarens projekt, säger Ermelinda Hernández, som bor i orten La Puerta, till IPS.

Enligt boende i de sju orterna, som har en sammanlagd befolkning på 12 000 invånare, är dock detta vad som nu är på väg att ske - att borgmästarmyndigheten är på väg att ta kontroll över deras projekt genom att ta över källan till vattensystemet. Från myndigheternas sida har argumentet varit att Adescobds tidigare ledning drivit projektet till ruinens brant.

David Díaz menar att konflikten hade blivit löst till Adescobds fördel, om bara den nya lagen hade ratificerats i parlamentet, vilket de två högerpartierna Arena och PCN satte stopp för.

Ansvariga saknar mandat

Förändringen av författningen godkändes med bred majoritet redan i april 2012. Men för att författningsändringar ska bli giltiga krävs det i El Salvador att även det nästkommande parlamentet ratificerar förslaget med två tredjedelars majoritet, vilket inte uppnåddes.

Vattendistributionen i El Salvador sköts av ett fristående statligt företag, som dock inte har mandat att i samband med konflikter besluta vem som har rätt att få tillgång till vatten. Bolaget har heller inget inflytande över folkliga initiativ för att lösa bristen på vatten, som det som Adescobd driver.

De sju byar som förses med vatten genom Adescobd har för närvarande full tillgång till gratis vatten, och i våras avvisade Högsta domstolen ett föreläggande från borgmästaren om att förbundet skulle upplösas. När IPS besöker orten Los Pinos står en grupp män, kvinnor och barn och väntar på att få fylla sina vattenkärl vid en av Adescobds vattenposter.

- Förr tvingades vi gå i två timmar till floden Nejapa för att hämta vatten, nu kan vi göra det här hemma istället, säger María Esther Gómez, som liksom många andra här i Los Pinos är oroliga för borgmästarmyndighetens försök att ta över kontrollen.

Men konflikten här i Tacuba är långt ifrån unik. På en rad platser i landet pågår liknande processer, som förvärras av bristen på tydliga lagar och regler.

I El Salvadors städer har nästan alla tillgång till vatten genom vattenledningar men på landsbygden är det knappt 70 procent av befolkningen. Resten får sitt vatten genom brunnar eller liknande, enligt en stor undersökning som gjordes förra året.

Text: Edgardo Ayala/IPS