Svenska vapen i gerillans händer

I slutet av juli kom nyheten att svenska vapen påträffats i det colombianska inbördeskriget. Vapnen hittades i själva verket redan förra året, i samband med en attack mot ett Farc-läger men det var först nu som nyheten kom ut genom en artikel i tidskriften La Semana.

För att sammanfatta händelserna kan sägas att den colombianska armén för ett år sedan hittade det svensktillverkade pansarvärnsvapnet AT4, även kallat "pansarskott", i gerillagruppen Farc:s läger. De har hört sig för med den svenska ambassaden i Colombia, med Bofors (som tillverkat vapnet) samt med kontrollmyndigheten ISP (Inspektionen för Strategiska Produkter) som bekräftar att vapen med dessa serienummer levererats till Venezuela under 1988 och 1989. Vapnen har levererats mot ett slutanvändarintyg där det tydligt framgår att ingen vidare export eller försäljning tillåts.

Hur vapnen har kommit till Colombia är oklart. Tidskriften La Semana pekar ut två venezolanska generaler medan Venezuelas president Hugo Chavez säger att de blivit stulna från en bas för fjorton år sedan. Han menar också att Colombias regering nu tar upp frågan för att rikta bort uppmärksamheten från de kontroversiella planerna på att upplåta militärbaser åt USA i landet. Planer som har fått mycket kritik både internt och från granländerna. På ISP meddelas att man avvaktar ett formellt svar från Venezuela innan man börjar spekulera kring hur vapnen kunnat hamna i det colombianska inbördeskriget.

Sverige har under en femårsperiod (2004-2008) ökat sin vapenexport med närmare 75 %, enligt uppgifter från ISP, och nådde under förra året nya toppnoteringar på 12,7 miljarder kronor. ISP:s generalsekreterare Andreas Ekman erkände under en debatt i Almedalen att det inte finns något förbud mot vapenexport utan att det är mer som med körkort, får företaget godkänt så kan export ske även till mer tvivelaktiga stater. 

Svenskt krigsmateriel till Colombia har tidigare varit aktuellt under år 2008, när Saab ville sälja spaningsradarn Erieye till Colombia, trots landets pågående väpnade konflikt. Förutom svenskproducerat material äger Farc bland annat också colombianskfabricerat dito från landets militärmakt, samt vapen från USA och Ryssland.

Källor: El Tiempo Colombia, El País Spanien och La Semana

Jesper Wiklund och Alexandra Iriarte