Splittrat första majfirande i Ecuador

Tusentals personer marscherade längs Quitos gator och torg den 1 maj för att kräva förbättringar i det allmänna stödet till och utbildningen av arbetslösa, samt förbättringar av arbetsrätten. Men årets första majfirande i Quito visade också på den ökande oenigheten inom Ecuadors arbetarrörelse.

Vänsteroppositionen har vuxit de senaste åren på grund av splittringar inom president Rafael Correas politiska rörelse, Alianza País. Det har bland annat har lett till att landets kommunistiska parti splittrats och att flera partimedlemmar har valt att gå i opposition.

Dessa splittringar beror framför allt på ett flertal kontroversiella beslut som regeringen har tagit de senaste åren. Däribland beslutet om att ge upp sitt eget initiativ; att låta oljan vara orörd i naturreservatet Yasuní i utbyte mot 3600 miljoner dollar från det internationella samfundet. Flera folkrörelser är även kritiska till regeringens planerade frihandelsavtal med Eu.

Relationen mellan regeringen och vänsteroppositionen är för närvarande mycket spänd och ingenting tyder på att en försoning är inom räckhåll. En situation som genomsyrade torsdagens manifestationer.

Text och foto: Oscar Barajas, Latinamerikagruperna