Solenergiprojekt förändrar livet på chilenska högplatån

Bostadshus i den lilla byn Caspana i norra Chile. Foto: Carlos Navarro

Liliana och Luisa Terán fick chansen att resa till Indien för att lära sig hur man installerar och sköter solpaneler. Det har förändrat tillvaron för människorna i hembyn i Atacamaöknen i Chile.

Mottagandet när de kom tillbaka hem var dock inte översvallande till en början.

- Många hade svårt att ta in vad vi hade lärt oss i Indien. Till en början blev vi avvisade, eftersom vi är kvinnor. Men med tiden blev allt fler intresserade, och nu har vi vunnit allas respekt, berättar Liliana Terán.

Kusinerna Liliana, 45, och Luisa Terán, 43, tillhör ursprungsbefolkningen och bor i byn Caspana i Chile som ligger 3 300 meter över havet i dalen El Alto Loa. Byn har officiellt 400 invånare, men en majoritet av invånarna bor och arbetar på andra platser i veckorna och kommer bara hem på veckosluten. Caspana är en avfolkningsort, förklarar Luisa Terán.

- Varje år flyttar ett tiotal familjer från byn, främst för att deras barn ska kunna studera, eller i jakt på arbeten, säger hon.

Solpaneler ger byn el

För ett par år sedan fick dock de båda kvinnorna chansen att bidra till byns överlevnad. Fram till 2013 fanns det bara en elgenerator i byn, som kunde ge hushållen en kort stunds elektricitet varje kväll. Ofta gick dock generatorn sönder, och då bredde mörkret ut sig i hela byn.

I dag fungerar elgeneratorn bara som reservaggregat för de 127 hus som numera har tillgång till el tre timmar om dagen, tack vare de solpaneler som de båda kvinnorna har installerat.

Solpanelerna har donerats av det italienska företaget Enel Green Power. Det var genom ett samarbete mellan det italienska företaget och den regionala energimyndigheten som Liliana och Luisa Terán fick möjlighet att resa till Barefoot College i Indien för att få en utbildning i hur solpaneler fungerar och servas.

Barefoot College bedriver sina utbildningar i byn Tilonia i den indiska delstaten Rajasthan, och är en ickestatlig organisation som i 40 års tid har arbetat för att hjälpa lokala bybor att få kunskaper för att förbättra livet i deras hemregioner. Hittills har 700 kvinnor från en lång rad länder i Afrika, Asien och Latinamerika - och tusentals indiska kvinnor - utbildats till solcellstekniker vid Barefoot College.

Efter utbildningen får kvinnorna ansvar för att installera och sköta solpaneler i otillgängliga byar där det inte finns något elnät. De får även ansvar för en verkstad som även fungerar som ett litet kraftverk.

Nappade på annons

På utbildningen hade Liliana och Luisa Terán sällskap av andra kvinnor från olika ursprungsbefolkningar som bor i byar i Atacamaöknen.

- Vi såg en annons där de efterlyste kvinnor som skulle erbjudas en utbildning i Indien. Jag var intresserad redan från början, men när jag såg att utbildningen skulle pågå i ett halvår så tvekade jag. Det var en lång tid att vara borta från familjen, berättar Luisa Terán.

Hennes syster uppmuntrade henne och lovade att ta hand om hennes dotter under tiden. Hon beslöt sig för att ansöka om att resa, och blev en av dem som blev utvalda. Livet i Indien var dock helt annorlunda än vad kusinerna var vana vid.

- Jag förstod att det skulle vara annorlunda, men det dröjde tre månader innan jag hade vant mig vid maten och hettan, säger Luisa Terán.

Kvinnorna återvände hem och började genast använda sina kunskaper. För en kostnad på motsvarande 400 kronor erbjöds byborna möjligheten att få solpaneler installerade på sina stenhus. Nu betalar de 127 hushållen en månadsavgift till kvinnorna för deras underhållsarbete.

Projektet har medfört ökad respekt för kvinnor

Kvinnornas arbete blev en succé och nu väntar ytterligare 40 hushåll på att få solpaneler installerade. Samtidigt finns det fler familjer i byn som också vill ha solpaneler, men som inte har råd.

Trots dessa utmaningar menar Liliana och Luisa Terán att det känns bra att veta att de har gjort något viktigt för lokalbefolkningen. Många av de äldre i byn, som sitter med i det byråd som tar de flesta beslut, var dock till en början tveksamma.

- De blev inte övertygade förrän panelerna var installerade och det visade sig att de fungerade. Och i dag kan vi se resultatet - en väntelista för fler installationer, säger Luisa Terán.

De menar även att de genom sitt arbete har ändrat synen på kvinnor i Caspana, eftersom flera av männen i byrådet har medgett att få män skulle ha vågat ge sig iväg på en lång resa för att hjälpa byn att utvecklas.

- Vi har bidragit till att öka respekten för kvinnor, säger Luisa Terán till IPS. 

Text: Marianela Jarroud/IPS