Sociala rörelser möts om migration

Det sociala världsforumet om migration äger för närvarande rum i Ecuador. Organisationer från hela världen har samlats i Quito för att under några dagar dela med sig av sina erfarenheter för en mänskligare migrationspolitik.

Runt 1500 personer uppskattas delta i mer än hundra seminarier, arbetsgrupper och andra aktiviteter runt fyra kärnfrågor; "Globala kriser och migrationsflöden", "Mänskliga rättigheter och migration", "Mångfald och sociokulturella förändringar" och "Nya former av slaveri och exploatering". Under eventet hålls även ett flertal kulturella aktiviteter som fotoutställningar, filmvisningar och teater på temat migration. Det är fjärde gången i ordningen som det sociala forumet hålls.

Sverige och EU måste agera

Vid fredagens invigning påpekade Stephen Castles, en av världens mest respekterade migrationsforskare, att det trots migrationens utbredning och konsekvenser över hela världen fortfarande saknas ett överbryggande internationellt organ för detta ändamål.

Stephen Castles menar att OECD-länderna måste ta sitt ansvar.- För de flesta aspekter av globaliseringen så finns det någon form av reglerande organ. För finanser finns Internationella Valutafonden och Världsbanken och för handel finns Världshandelsorganisationen. Det finns många fler exempel på detta. Men fortfarande så finns det inget sådant organ för migration. Jag tror att anledningen är enkel. De flesta länder med hög invandring är ovilliga att erkänna immigranters rättigheter. Om länderna går med på ett sådant internationellt organ så skulle de vara tvungna att vidta åtgärder för att tillämpa migrantarbetarnas  rättigheter. Det skulle göra dessa människor mycket dyrare, säger Stephen Castles till Latinamerika.nu.

1990 antog FN en konvention om migrantarbetares rättigheter. Varken Sverige eller något annan medlemsstat i EU har hittills anslutit sig till konventionen.

- Endast 43 av FN:s 192 stater har ratificierat konventionen. Det visar på vilket motstånd det finns mot att erkänna de hål i grundläggande mänskliga rättigheter som migrationen medför över hela världen. De sociala rörelserna har här en viktig uppgift i att påverka sina respektive länder i rätt riktning.

Unga som gamla deltar

I forumet deltar organisationer från hela världen och människor i olika åldrar. Ett nätverk av ungdomsorganisationer från Colombia och Ecuador gjorde på invigningens presskonferens ett gemensamt uttalande för fri rörlighet över gränserna och bättre skydd för människor som migrerar.

- Regeringar över hela världen måste garantera människor som migrerar deras grundläggande rättigheter. Deras rättigheter kränks dagligen. Värst är det för barn, kvinnor från ursprungsbefolkningen och människor som lever i konfliktområden vid gränserna, säger Diana Rueda från den colombianska ungdomsorganisationen SJR.

Ungdomsorganisationer deltar i mötet.

Den 12 oktober kommer de sociala rörelserna som deltar i forumet att sammanstråla i en stor demonstration med småbrukarrörelser från hela Latinamerika som i veckan har en kongress genom nätverket CLOC/Via Campesina.   

Sociala rörelser från hela världen samlas.

Text & Foto: Marcus Berglund.

Fakta

World Social Forum on Migrations (WSFM) äger rum den 8 till 12 oktober och är en del av World Social Forum (WSF). World Social Forum är en årlig konferens som hålls av organisationer inom den globaliseringskritiska rörelsen, också kallad "den globala rättviserörelsen", i många länder, och som syftar till samordning av kampanjer och diskussioner om strategier mot den globalisering som sker enligt marknadsliberala principer. I allmänhet hålls konferenserna i januari, ungefär samtidigt med World Economic Forum i Davos i Schweiz. Från en relativt blygsam start 2001 har WSF vuxit till en jättelik konferens, med hundratals seminarier, diskussioner och föredrag i mångskiftande ämnen. Dessa arrangeras i regel av folkrörelser och gräsrotsorganisationer av olika slag från hela världen. Partipolitiska arrangemang tillåts inte.

Källa: Wikipedia

Ecuador är det enda land i Sydamerika, sedan den nya konstitutionen från 2008, som för en aktiv politik för att skydda sina migrantarbetares rättigheter utomlands.