Snabbt ökad medellivslängd i Latinamerika

Latinamerikas befolkning blir allt äldre, i takt med att medellivslängden ökar och barnafödandet minskar. Under de senaste 60 åren har medellivslängden på kontinenten ökat med hela 23 år. En ny rapport visar att världsdelen står inför en demografisk omvandling som även medför nya utmaningar.

En färsk rapport från FN-organet Ekonomiska kommissionen för Latinamerika och Karibien, Eclac, bekräftar att regionens par får färre barn än tidigare och att en större andel av befolkningen är vuxna - en förändring som nu också börjat förändra landskapet i länderna.

- Att befolkningen blir äldre är goda nyheter eftersom det betyder att livskvaliteten förbättras och att medellivslängden ökar, säger María Julieta Oddone, som är chef för avdelningen för ålderdomsfrågor vid Latinamerikanska fakulteten för samhällsvetenskap, Flacso.

Mellan 1950 och 2000 ökade befolkningen i Latinamerika mycket snabbt - från 161 miljoner invånare till 512 miljoner. Enligt Eclac, som har sin bas i Santiago, beräknas befolkningen fortsätta stiga fram till år 2050, då Latinamerika kan nå en topp på 734 miljoner invånare, innan den faller till 687 miljoner invånare till år 2100.

Eclac pekar på att den snabba befolkningstillväxten hänger samman med att medellivslängden ökat med hela 23 år från början av 1950-talet och fram till i dag, då den ligger på 74,7 år. Under de första åren efter millennieskiftet var medellivslängden i Latinamerika fortfarande tio år kortare än genomsnittet i de rika länderna, men nu är den siffran bara fem år.

Färre barn föds

En annan viktig förändring är de minskande födslotalen. Från ett genomsnitt på nästan sex barn per kvinna föds det i dag 2,2 barn per kvinna i regionen, vilket är något lägre än det globala genomsnittet.

- Det har alltid funnits gamla människor. Men detta är första gången i världshistorien som hela samhällen är gamla. Men i dag är de flesta äldre aktiva, friska och har stor potential, säger María Julieta Oddone.

Hon säger samtidigt att det fortfarande finns en allmän uppfattning om att de latinamerikanska samhällena är unga. Men det är något som måste förändras - för att hantera bland annat sjukvården, socialförsäkringar och utbildningsfrågor i förhållande till de "nya gamla människorna".

- Att människor kan leva i ytterligare 30 år efter att ha gått i pension innebär stora sociala förändringar, påpekar hon.

María Julieta Oddone menar att det exempelvis behövs en ny typ av sjukvård, som inte bara fokuserar på att hjälpa sjuka barn och yngre människor, utan också allt fler patienter med kroniska och obotliga sjukdomar.

- Att den åldrande befolkningen blir allt större behöver inte vara en katastrof för sjukvården, det är en myt. Men man måste vara beredd på förändringen, säger hon.

María Julieta Oddone påpekar att många äldre som har få barn, eller inga alls, samtidigt riskerar att bli mycket fattiga som äldre om inga anhöriga kan hjälpa dem.

Minskad produktivitet

Andrés Hatum, expert vid argentinska IAE Business School, menar dock att utvecklingen är illavarslande.

- Med färre unga så minskar den aktiva befolkningen - och det betyder minskad produktivitet, färre experter, färre ingenjörer och färre erfarna chefer. Vi skulle behöva en större demografisk tillväxt för att skapa en större ekonomisk, säger han till IPS.

Eclac pekar samtidigt på de möjligheter som öppnar sig. De minskande kullarna av barn och ungdomar gör det enligt Eclac möjligt att ge alla barn möjlighet till en bra utbildning, något som tidigare var få förunnat.

Andrés Hatum menar att det kommer att bli nödvändigt att höja pensionsåldern, och erbjuda andra anställningsformer där äldre ges möjlighet att fortsätta arbeta, fast under ett färre antal timmar.

Inom industrin menar han att fabrikerna måste börja förbereda sig för en arbetsstyrka där allt fler är över 45 år gamla - och därmed har större erfarenhet, samtidigt som de inte har samma fysiska styrka och sämre syn.

Andrés Hatum menar att den gamla affärsmodellen där äldre anställda med tiden får högre löner måste förändras, eftersom den leder till att företagen därmed gärna ser att den äldre och dyrare personalen går i pension.

Text: Fabiana Frayssinet/IPS