Smutskampanjerna har officiellt börjat

*Vid midnatt den 14 november inleddes officiellt valkampanjerna inför presidentvalet i mars nästa år. Den salvadoranska konstitutionen gör det först idag tillåtet för partierna och dess kandidater att öppet göra propaganda och mana folk till att rösta på dem, något som innan detta datum har varit förbjudet.*

Att presidentkandidaternas bilder redan finns över hela landet och att reklampauserna på TV och radio gått varma med vallöften sedan en lång tid tillbaka är dock ett faktum. Kampanjerna har på senare tid dessutom gått in i en allt smutsigare fas och vänsterpartiet FMLN har redan vid ett flertal tillfällen anmält regeringspartiet ARENA för otillåtna smutskastningsförsök. Bland annat har FMLN anmält en TV-kampanj, mot partiets presidentkandidat Mauricio Funes, som hävdar att El Salvador så gott som kommer att styras helt av Chavez i Venezuela om Funes skulle komma att vinna. _Fuerza Solidaria_, som står bakom kampanjen och som bevisats ha nära kopplingar till ARENA, menar också att FMLN ”säljer ut landet” och är en ”verklig fara” för El Salvador. De hotar även med att de för landets ekonomi så viktiga penningförsändelserna från salvadoraner boende i USA kommer att upphöra med en seger för FMLN. _Fuerza Solidaria_ menar att det endast rör sig om en ”utbildningskampanj” och inte smutskastning. Valmyndigheten utreder de anmälda fallen men har ännu inte kommit med något uttalande.

FMLN är en "verklig fara för El Salvador" säger ARENAs kampanjutskick: Lisa Minell

FMLN:s svar på skrämselpropagandan är enligt Wilfredo Zepeda, rådgivare till partiet, att vara den bättre parten.

– Desto fulare metoder ARENA använder, desto viktigare blir det för oss att spela ett rent spel och visa att vi är ett seriöst parti som inte håller på med sådana dumheter. Officiellt kan inte FMLN bemöta lögnerna på något annat sätt än att anmäla oegentligheterna, så som lagen tillåter. Däremot får vi mycket hjälp av partiets anhängare som i mötet med andra människor och via bloggar, insändare och liknande på internet, stöttar partiet och pekar ut lögnerna, menar Wilfredo Zepeda.

Trots att samtliga partier även i år gjort en ”gentlemannapakt” om att inte måla väggar och stolpar i partiernas färger är detta arbete i full gång, liksom under tidigare år. Bland annat har anhängare till ARENA gripits för att ha satt upp affischer med representanter för FMLN med rubriken den ”bolivarianska regeringen” (åter igen med hänvisning till Venezuela), och telefonstolpar landet över lyser i samtliga partiers olika färger. Det har även rapporterats om flera fall av våldsamheter mellan anhängare från de båda partierna.

_Lisa Minell_