Småskaliga fiskare kräver ändring av Chiles fiskelag

De småskaliga fiskarna i Chile kräver en förändring av fiskelagen. Foto: Kajsa Jansson

Privatiseringen av Chiles hav måste stoppas, både för miljön och för människornas skull. Det menade deltagarna som samlats vid den nationella kongressen för småskaligt fiske i Valdivia tidigare i år.

-
Vi måste stå upp tillsammans med fiskarna. Dagens fiskelag påverkar inte bara de småskaliga fiskarnas familjer utan hela Chile. Naturresurserna är inte företagarnas - de tillhör hela det chilenska folket, sa en av deltagarna Bayron Velazquez, ledare för studentförbundet vid Universidad Austral.

Kongressen arrangerades av federationen för småskaligt fiske i Corral, Fepacor, och ägde rum i mitten av februari. Temat på årets kongress var På väg mot hållbart fiske och omkring 300 fiskare, studenter, ursprungsfolk, NGOs och representanter från regeringen deltog.

Vid kongressen diskuterades FAOs nya internationella riktlinjer för småskaligt fiske, den politiska strategin för att bekämpa trålfiske och skydd av Chiles kust, men framför allt talades det om den nya fiskelagen, även känd som Longueira-lagen. Denna lag, som antogs 2012, innebär att staten privatiserat fiskekvoterna i de chilenska vattnen, och därmed lämnat marknaden totalt öppen för utländska företag att köpa upp fiskerättigheter med mycket låga skatte- och tullavgifter.

- Vi har bestämt oss för att starta ett uppror för att ändra fiskelagen, som regeringen bara vill utvärdera, men som vi anser måste ändras och avskaffas, sa Gino Bavestrello, en av ledarna för det nationella fiskerådet Condepp (Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero).

Just nu pågår utredningar om korruption i samband med stiftandet av den aktuella fiskelagen. Detta då en före detta senator säger sig ha information om att omkring 500 miljoner pesos överförts från fiskeföretag till parlamentariker under den lagstiftande processen. I nuläget äger sju av landets rikaste företagarfamiljer i stort sett alla fiskekvoter och situationen för de småskaliga fiskarna är mycket utsatt.

En köpt lag

Juan Cárlos Cárdenas från organisationen Ecocéanos höll ett anförande där han pekade på ”den maffiaartade relationen mellan företagsgrupper och politiker”.

- Den nya fiskelagen är direkt sprungen ur företagarnas pengar, sa han.

Cárdenas betonade även vikten av att fiskarna samordnar sig och skapar allianser för att tillsammans kunna sätta press på regeringen Bachelet.

Med i Corral fanns även Raúl Súnico, biträdande fiskesekreterare, för att svara på frågor. Han erkände det faktum att den nya lagstiftningen lämnat de småskaliga fiskarna nästan helt utan fiskekvoter. Ett allvarligt problem är att om en ändring ska till i lagen krävs att ersättning betalas ut till de stora företag som i nuläget äger fiskekvoterna.  Súnico menade, precis som resten av mötet också var eniga om, att den enda utvägen är en ändring av konstitutionen, något som sedan återinförandet av demokratin utlovats men ännu inte genomförts.

Nu återstår att se om regeringen kommer att genomföra den utvärdering av lagen som tidigare utlovats för 2015, om FAOs nya riktlinjer kommer att tas på allvar och om utredningen av de korrupta parlamentarikerna leder till någon dom.

Text och foto: Kajsa Jansson, frilansskribent