Skiffergas i Argentina väcker förhoppningar och farhågor

Argentina strävar efter att bli självförsörjande på energiområdet. I Loma Campana, tio mil från staden Neuquén, borrar det argentinska oljebolaget YPF 15 till 20 nya skiffergas- och skifferoljehål varje månad.

För närvarande finns det mer än 300 borrhål i södra Patagonien i Argentina. Omkring 250 har borrats av oljebolaget YPF och resten av utländska oljebolag som den amerikanska oljejätten Chevron, franska Total, amerikanska Exxonmobil, och brittisk-holländska Shell. Från januari 2013 till mitten av 2014 ökade oljeproduktionen från 3 000 till 12 000 fat per dag och i september uppgick produktionen till 21 000 fat per dag.

- Här i Loma Campana finns den största utvinningen av skifferolja och skiffergas utanför USA, säger Pablo Bizzotto, YPF:s regionschef.

Skiffergasfältet Vaca Muerta brukar lyftas fram som ett av få områden där den amerikanska skifferboomen snabbt skulle kunna replikeras. Skiffergasen utvinns ur mörka skifferlager som kan ligga fler kilometer under markytan.

Enligt YPF som har tilldelats 12 000 av 30 000 kvadratkilometer i Vaca Muerta finns det fyndigheter på 245 miljarder kubikmeter gas och 27 miljarder fat olja i området. Argentina beräknas ha 30 gånger mer skifferolja och skiffergas än vanliga oljereserver och världens nästa största gasreserver efter Kina.

Lag kan innebära sänkt tull

Enligt YPF:s uppgifter är Argentina världens fjärde största oljeproducent efter Ryssland, USA och Kina.

- Reserverna innebär nya möjligheter för utveckling och självförsörjning om fem eller tio år. Argentina kan komma att ha gas och olja för 100 år framåt, säger Rubén Etcheverry, tidigare vd för det statsägda företaget Gas y Petróleo de Neuquén och tidigare ansvarig för energifrågor i Neuquén.

Minskad produktion har tidigare inneburit att landet tvingats importera bränsle till ett värde av motsvarande 110 miljarder kronor.

Sedan 2013 har YPF gjort investeringar på motsvarande 15 miljarder kronor i Vaca Muerta.

Rubén Etcheverry säger att det behövs nya aktörer som investerar i utvinningen av skifferolja och gas och enligt hans beräkningar krävs investeringar på motsvarande över 700 miljarder kronor inom fem, sex år.

Raúl Dobrusín från oppositionspartiet Unión Popular party of Neuquén säger att oljebolagen väntar på att en ny kontroversiell lag ska antas av senaten som skulle ge bolagen tillstånd att utvinna skifferolja och gas i 35 år. Lagen skulle också innebära sänkta tullar och tillåta företagen att föra ut 20 procent av vinsten utomlands.

Oro för miljön

Metoden att utvinna skiffergas och skifferolja kallas fracking, en förkortning för hydraulic fracturing, på svenska hydraulisk sprickbildning. I korthet går metoden ut på att vatten, kemikalier och sand med högt tryck pressas genom borrhål ner i skifferlager i berggrunden. Den fossilgas/naturgas eller olja som finns mellan skifferlagren pressas upp till ytan. Utvinningen kritiseras av miljöorganisationer som menar att grundvatten kan förgiftas och att giftiga ämnen kan frigöras ur skiffret. Mer giftiga gaser frigörs vid fracking än vid utvinning av konventionella fossila bränslen enligt miljöaktivister.

- Borrhål överges utan att saneras. Här i Plottier innehåller vattnet tungmetaller och är inte drickbart på de flesta håll. Vi menar att det är oljeutvinningen som har förgiftat grundvattnet, säger Darío Torchio som driver ett företag i staden Plottier, 15 kilometer från Neuguén och som är medlem i miljöorganisationen Asamblea Permanente del Comahue por el Agua.

- Detta är en del av den nyliberala ekonomiska utvecklingen och globaliseringen som styrs av några centrala länder, säger Silvia Leanza vid miljöorganisationen Ecosur Foundation, till IPS.

- Fokus ligger på icke-förnybara resurser - fossila bränslen. Detta är pengar som hade kunnat användas till förnybara energikällor, säger miljöaktivisten Carolina García vid Multisectorial contra el Fracking.

Argentinas regering menar dock att utvinningen kommer att bidra till landets utveckling.

- Med 1 000 borrhål i Vaca Muerta kan landets bruttonationalprodukt öka med tre till fyra procent, säger Jorge Capitanich, den argentinska regeringens stabschef.

Text: Fabiana Frayssinet/IPS