Skärpta motsättningar efter rekordjämnt val

Med endast 6364 röster vann FMLNs Salvador Sánchez Cerén presidentvalet i El Salvador gentemot högerkandidaten Norman Quijano den 9 mars. Högerpartiet Arena hade dock svårt att acceptera förlusten i den avgörande valomgången med en sådan knapp marginal, och nu menar många att de politiska motsättningarna i landet kommer att skärpas.

- Jag tror definitivt att det kommer att bli mer stridslystet och att den nya regeringen i högre grad kommer att bojkottas. Konfrontationen med högern kommer att bli hårdare nu när den kommande presidenten kommer direkt från FMLN, säger den sociala aktivisten Margarita Posada.

69-årige Sánchez var ledare för en av de fem gerillagrupper som stred för FMLN under det blodiga inbördeskriget i landet, som rasade mellan 1980 och fram till 1992.

I den första valomgången i början av februari var Salvador Sánchez Cerén ytterst nära att nå upp till de 50 procent som hade krävts för att valet skulle avgöras redan där. Detta samtidigt som Arenas kandidat Norman Quijano bara fick knappa 39 procent av rösterna.

Under de gångna fem åren i opposition så har Arena och topparna inom landets näringsliv varit mycket negativt inställda till den avgående FMLN-regeringen under president Mauricio Funes, som kom till makten 2009 och nu kommer att lämna plats för Salvador Sánchez Cerén den 1 juni.

Radikalisering bland Arenas anhängare

Mauricio Funes har med Sánchez som vicepresident fört en försiktig ekonomisk politik med fokus på sociala frågor. När FMLN-regeringen kom till makten hade El Salvador i 20 års tid styrts av Arena.

Över 34 procent av El Salvadors invånare lever i fattigdom, vilket är 3 procentenheter mindre än då Funes kom till makten, enligt en undersökning som genomfördes i maj förra året.

Radikaliseringen bland Arenas anhängare var tydlig i samband med valet. Efter att ha lyckats hämta in en stor del av rösterna mellan den första och andra valomgången begav sig många av Arenas anhängare ut på gatorna för att ifrågasätta valresultatet.

Hundratals Arena-anhängare protesterade utanför valmyndigheten mot påstått valfusk. Detta trots att inga valobservatörer, vare sig lokala eller internationella, haft något att invända mot valproceduren.

Högerkandidaten Norman Quijano, som tidigare var borgmästare i San Salvador, krävde sedan att valresultatet skulle annulleras, med hänvisning till det påstådda valfusket - vilket tillbakavisades av valmyndigheten.

Norman Quijano har hotat med att skapa en "parallell regering" vid sidan av den som enligt honom nu har "införts" av motståndarsidan.

- Arena har i onödan skapat en spänd situation. Nu kan vi förvänta oss en chocktaktik och en bojkott av regeringen från Arenas sida, även om det kommer att bero på hur FMLN kommer att leda landet, säger Juan José Martel, vid valövervakningsmyndigheten.

"Mediernas roll farlig"

El Salvadors armé, som är en tung maktfaktor i landet, har meddelat att de kommer att respektera det meddelade valresultatet.

- De väpnade styrkorna har bekräftat sitt fullständiga stöd och sin lojalitet gentemot de statliga institutionerna, sade försvarsminister David Munguía i en intervju i nationell tv.

Under den långa valnatten gick Norman Quijano ut och påstod att han vunnit valet - när bara 37 procent av rösterna hade räknats. Han uppmanade samtidigt landets armé att försätta sig i beredskap.

Landets konservativa medier har gett stöd till Arenas anklagelser om valfusk, vilket i sin tur fått en del av befolkningen att anse att valet inte gick rätt till.

- Pressen har följt högerns manus ända sedan valkampanjen inleddes. Mediernas roll är farlig, eftersom de har bidragit till det kaos som högern verkat för, istället för att visa respekt och stöd för de statliga institutionerna, säger journalisten Leonel Herrera, som är chef radioförbundet Arpas.

Att Norman Quijano i den avgörande valomgången lyckades hämta in en så stor del av Salvador Sánchez Cerén försprång kan enligt analytiker hänga samman med den kampanj som riktades mot FMLN-kandidaten för dennes bakgrund som gerillaledare. Hans parti lyckades inte motbalansera den kampanjen, exempelvis genom att understryka hans civila karriär som vicepresident.

Text: Edgardo Ayala/IPS