Sjunkande råvarupriser slår mot brasilianska satsningar

Järnvägsviadukten över floden Tietê, Brasilien, fungerar. Men flera planerade byggnationer av nya järnvägar står i dagsläget i träda. Foto: Wikimedia Commons

Brasilien har ekonomiska problem och de sjunkande priserna på järnmalm hotar nu flera planerade projekt - och bygget av två nya tåglinjer.

Vid sidan av inbromsad ekonomi, hög inflation och en stor statsskuld har flera brasilianska infrastruktursatsningar och projekt inom oljeindustrin stannat upp. Många av projekten planerades när den globala efterfrågan och priserna på råvaror var fortsatt stigande, en utveckling som nu har vänt.

Minskande efterfrågan från Kina har haft en särskilt stor inverkan på järnmalmsmarknaden, där priserna nu har sjunkit med mer än 60 procent sedan 2013. Detta har i sin tur slagit mot flera planerade projekt för att utvinna järnmalm i Brasilien, liksom två nya järnvägslinjer i landets nordöstra delar.

Järnvägsbygge hänger på gruvintäkter

En av järnvägslinjerna, kallad Fiol, ska enligt planerna löpa genom hela delstaten Bahia, och därmed koppla samman regionens sojaproducerande områden med kusten. Men för att satsningen ska bli av krävs det också att en planerad malmgruva i orten Caetité, som ligger knappa 40 mil från hamnstaden Ilheus, blir av.

Även en järnvägssatsning längre norrut, kallad Transnordestina, som enligt planerna skulle förbinda en malmgruva och ett jordbruksdistrikt med två hamnstäder, är nu hotat.

- Där existerar inte ens malmgruvan ännu. Den låggradiga järnmalmen konkurreras ut från marknaden när efterfrågan minskar, vilket också drabbar de järnvägar som var tänkta att transportera malmen, säger Newton de Castro, som är professor i transportsystem vid federala universitetet i Rio de Janeiro, till IPS.

Han är kritisk till många av de satsningar som på senare år har planerats för att lösa landets behov av en mer välfungerande infrastruktur.

Sjunkande råvarupriser lår hårt mot gruvorna

Samtidigt har osäkerheten kring satsningen på malmgruvan i Caetité även slagit mot planerna på att bygga en stor hamn vid Fiol-linjens ändstation. Arbetet med den planerade järnvägslinjen ligger för närvarande nere, och arbetet med att bygga hamnen har ännu inte inletts.

Däremot tycks en annan stor järnvägssatsning, kallad Carajás, gå ett bättre öde till mötes. Bakom satsningen står företaget Vale, landets största gruvbolag.

Newton de Castro menar att de sjunkande råvarupriserna kommer att slå ut gruvor som inte är tillräckligt kostnadseffektiva och mindre gruvbolag, medan storföretagen kommer att klara sig bättre.

Brasilien är världens näst största exportör av järnmalm, och Vale är världens största järnmalmsproducent, och den mesta exporten går till Kina.

Hamnar påverkas av minskad handel

Flera hamnar längs Brasiliens kust kommer att drabbas av de sjunkande råvarupriserna och av den oljekris som dels beror på sjunkande oljepriser, men även på den korruptionsskandal som drabbat det statliga oljebolaget Petrobras. Bolaget har tvingats att drastiskt dra ner på planerade investeringar, vilket slagit mot statens satsningar på att bygga upp en stor varvsindustri längs landets kust. Planen var att på dussintals platser bygga upp en verksamhet där båtar, oljeplattformar och annan utrustning för oljeindustrin skulle tillverkas.

Men nu har i stället tiotusentals arbetare förlorat sina jobb, medan arbetet ligger nere på flera varv. Ett av företagen, Enseada, hade tidigare fått en order från Petrobras om att bygga sex fartyg för oljeutvinning, till en mångmiljardkostnad. Men nu har i stället företaget tvingats avskeda nästan alla sina sju tusen anställda. Detta samtidigt som företagets nya varv bara står nästan färdigt, och till ingen nytta.

- Projektet byggde på orealistiska antaganden och krisen har straffat de investeringar som var felaktiga eller dåligt utformade, säger ekonomen Adriano Pires, som är chef för konsultbyrån Brasiliens Infrastrukturcenter.

De flesta brasilianska oljefyndigheter ligger långt under havet utanför Atlantkusten. År 2006 var entusiasmen stor efter att man upptäckt mycket stora oljefyndigheter mer än fem kilometer under havsytan. För att på sikt kunna exploatera dessa fyndigheter genomfördes stora investeringar under Petrobras regi, och ett stort antal skeppsvarv byggdes upp.

I dag ifrågasätter dock flera analytiker om det med tanke på de rådande oljepriserna ens är värt att exploatera de stora oljefyndigheterna som finns dolda djupt under havsytan. 

Text: Mario Osava/IPS