Salvador Sánchez Ceren vinnare i presidentvalet i El Salvador

FMLNs Salvador Sánchez Ceren är El Salvadors kommande president. Det står klart efter att landets valmyndighet under torsdagen offentliggjorde söndagens valresultat.

FMLNs kandidat Salvador Sánchez Ceren och Arenas dito Norman Quijano gjorde upp i söndagens presidentval. TSE:s valresultat visar att Sánchez Ceren segermarginal endast är 0,022 procent (vilket motsvarar ca 6500 röster) - vilket ska jämföras FMLNs segermarginal på 10 procent i den första valomgången för en dryg månad sedan. Även opinionsundersökningarna innan omvalet indikerade att Sánchez Ceren skulle vinna tämligen enkelt.

Bägge kandidaterna förklarar sig som segrare

"Vi har även vunnit den andra rundan" utbrast Sánchez Ceren triumfatoriskt vid ett torg i San Salvador redan i samband med att det preliminära valresultatet blev känt i tisdags. "Vi kommer att vara en ärlig regering" sade Sánchez Ceren samtidigt som han bad oppositionen att "respektera folkets vilja", med tillägget att "våra dörrar står öppna för dem".

Samtidigt proklamerade sig även Quijano som segrare efter söndagens val och Arena har även anmält att valfusk kan ha förekommit. "Vi kräver att TSE räknar om alla röster för att garantera öppenheten i valprocessen", sade Quijano i ett uttalande. Företrädare för partiet gör gällande att vissa FMLN-sympatisörer har röstat två gånger, och Arena har anordnat fredliga protestmarscher i San Salvador för att kräva en omräkning av samtliga röstsedlar.TSE har emellertid ställt sig kallsinniga till kravet ifråga då ett sådant förfarande enligt lagen endast tillåts under exceptionella omständigheter.

Det jämna valet föranledde OAS:s chef för valövervakningen, Gustavo Fernandez, att göra ett uttalande där han bad det elsalvadoranska folket att "med lugn" avvakta tills dess att TSE officiellt utsett valvinnaren. Även om valresultatet har offentliggjorts har valmyndigheten ännu inte officiellt utnämnt Sanchez Ceren till segrare. Dessförinnan ska man utreda sex överklaganden av olika aspekter av valprocessen - bland annat en om ogiltighetsförklaring av valet som har presenterats av Arena.

Vinst för FMLN för andra presidentvalet i följd

Valresultatet innebär att FMLN därmed har vunnit det andra presidentvalet i följd, efter att de 2009 lyckades bryta högerpartiet ARENAs 20 år långa maktinnehav. För några månader sedan fanns det farhågor inom det egna partiet att Sánchez Cerens mer vänsterradikala profil i förhållande till den nuvarande presidenten Mauricio Funes skulle skrämma bort många potentiella väljare. En rädsla som inte minst Quijano och Arena med begränsad framgång har försökt att odla under valkampanjen. Sánchez Ceren har dock konsekvent haft en resonerande och inkluderande framtoning, till skillnad mot den mer polemiske Quijano, och har tydligt avvisat att han skulle ha några radikala anspråk liknande den vänsterpolitik som förs exempelvis i Venezuela och Bolivia. Den mer moderata inställningen understryks också av att han under sitt segertal betonade att landet "inte ska kopia någon utländsk modell" och att man under hans regering " kommer ha fortsatta nära relationer med USA". Hans politiska förebilder går istället att finna i den mer pragmatiska vänsterpolitik som exempelvis företräds av Uruguays president José Mujica och Brasiliens dito Dilma Rousseff.

Av sina sympatisörer beskrivs Sánchez Ceren som en ärlig och prestigelös politiker, men hans framträdande roll som gerillaledare i det blodiga inbördeskriget under 1980-talet, där han var känd under täcknamnet Comandante Leonel González, gör att hans namn alltjämt är kontroversiellt i vissa kretsar. Hans kritiker gör också gällande att han har en långt mer radikal agenda än han vill låtsas om - och fruktar att detta i sin tur ytterligare kommer att öka den redan djupa polariseringen bland befolkningen.

Löften om utökade sociala program

Den 69-årige Sánchez Ceren har sagt att han som president har för avsikt att utveckla de sociala program som han har varit med att sjösätta under tiden som landets vicepresident, i syfte att minska den fattigdom som plågar närmare 30 procent av El Salvadors 6,3 miljoner invånare. Bland annat vill han utforma program för att att varje skolelev ska få tillgång till gratis mat under skoldagen och att varje elev även ska ha tillgång till var sin dator. Han vill även gå med i Petrocaribe, den allians som skapades av Venezuelas avlidne president Hugo Chavez, i syfte att få tillgång till olja under förmånliga villkor för att därigenom frigöra resurser för sociala satsningar. Vad gäller landets enorma problem med brottslighet, i synnerhet förekomsten av ungdomsgäng, har han uttryckt att han vill stärka den nationella polisen och i större utsträckning arbeta med rehabilitering och förebyggande åtgärder.

Salvador Sánchez Ceren tillträder som El Salvadors president den 1 juni.

Text: Petter Svensson, frilansjournalist