Pengar går före miljö när Nicaragua bygger kanal

Nicaraguakanalens kritiker oras över miljöriskerna kanalbygget kan innebära. Foto: CC Ekem

Förespråkarna för den gigantiska Nicaraguakanalen pratar om fler arbetstillfällen åt folket och välbehövliga intäkter åt staten. Kritikerna menar dock att de ekologiska konsekvenserna kan bli ödesdigra. Speciellt för Centralamerikas största sötvattenkälla.

­– Idag påbörjar vi arbetet på Nicaraguakanalen. Detta tillsammans med stöd från staten och förståelse och starkt stöd från det nicaraguanska folket.

Så lät det den 22 december förra året när Wang Jing, ägare till HKND Group, det privatägda kinesiska bolag som finansierar kanalen, invigde bygget i staden Rivas. Men något starkt stöd från folket har inte funnits. De tre föregående månaderna kantades av protester och så även invigningsceremonin.

Men det kinesiska bolaget är menar att kanalen kommer att hjälpa landet både ekonomiskt och socialt.

– Byggnationen av kanalen och driften av densamma kommer att ge en rejäl skjuts åt Nicaraguas ekonomi och skapa många arbetstillfällen. Levnadsstandarden kommer att förbättras anmärkningsvärt för landets befolkning, sa HKND Groups främste rådgivare Bill Wild nyligen på en prisutdelning i Guatemala.

På fem år ska det kinesiska bolaget bygga en 270 kilometer lång och 250 meter bred kanal som kopplar ihop stillahavskusten med atlantkusten. Den gigantiska kanalen ska kunna hantera enorma fraktfartyg med runt 25 000 kontainrar ombord. Detta kan jämföras med Panamakanalen i söder som endast mäter åttio kilometer och kan hantera fartyg med plats för 5 000 kontainrar. Projektet är värt femtio miljarder amerikanska dollar och ger det privatägda bolaget rätt att bedriva sin verksamhet i landet i upp till hundra år innan kanalen nationaliseras.

Förespråkarna menar att investeringen från den kinesiske miljardären Wang Jing och hans nystartade bolag kommer att lyfta Nicaragua ur fattigdom och göra landet till ett av de mer välmående i regionen. Just nu är ladet det näst fattigaste i hela Amerika, bara Haiti har lägre nominell BNP. Kritiker anser dock att de sociala och miljömässiga konsekvenser kanalen medför har förbisetts.

Problem för Nicaraguasjön

Mer än en tredjedel av kanalen kommer att gå genom Nicaraguasjön som är Centralamerikas största sötvattenkälla och förser stora områden med dricksvatten och bevattning. Den näst största sjön i hela Latinamerika är den enda i hela världen där hajar och, den akut hotade, sågfisken återfinns. Kanalbygget innebär även att Nicaraguasjön kommer att grävas upp eftersom kanalen kräver ett djup på trettio meter. Medeldjupet i dagsläget ligger på runt tolv meter. Kritiker menar att byggandet av kanalen kan komma att förstöra såväl vattenkvalitet som det marina livet i sjön.

– Grävningen skulle innebära en enorm påfrestning på sjöns botten som skulle vara illa för vattenkvaliteten i sjön och våtmarkerna omkring den, säger evolutionsbiologen Meyer i Wired.

Det kan även bli nödvändigt att dämma upp floden San Juan som är sjöns största utlopp. Detta för att behålla vattennivån tillräckligt hög.

– Om du gör det kommer du att ändra hydrologin i många sjöar och vattendrag. Vissa kan torka ut, menar miljöingenjören Pedro Alvarez i samma artikel.

Det är inte bara själva byggnationen som kan skapa problem för Nicaraguasjöns ekosystem utan även vad som händer när kanalen väl är i drift. Introduktionen av främmande arter kan få ödesdigra konsekvenser för ekologin. Detta har redan uppmärksammats i sjön med den drastiska minskningen av ciklidfiskar efter det att den afrikanska tilapian planterades där på åttiotalet. Precis som att kanalen medför att främmande arter kan introduceras utgör den också en risk för oljespill från de stora lastfartyg som kommer att passera. Sådana utsläpp är ödesdigera för både floran och faunan i området.

HKND Group har själva anlitat en konsultfirma för att undersöka miljökonsekvenserna. Resultaten från undersökningen har ännu inte tillkännagivits och bolaget har inte heller någon skyldighet att avslöja dem. Kritiker menar att trovärdigheten kan ifrågasättas eftersom Environmental Resources Management som har utfört miljöanalysen anlitades av samma bolag som satsat stora pengar att kanalen ska bli byggd.

Text: Philip Krook

Foto: CC Ekem