Partnerskapslag godkänns i Chile

Den 14 februari genomförde organisationen Movilh symboliska vigslar för att fira att den nya lagen antagits. Foto: Movilh

I början av året skrev Chile historia genom att med klar majoritet godkänna lagförslaget om registrerat partnerskap, som även omfattar samkönade par, i kongressen. Förutom att den nya lagen innebär juridisk trygghet och erkännande är den ett viktigt steg på vägen mot godkännande av samkönade äktenskap. I måndags gjorde president Michelle Bachelet den officiella publiceringen av lagen.

I dagens Chile är diskrimineringen mot sexuella minoriteter fortfarande mycket utbredd och fram tills nu har det inte funnits någon juridisk möjlighet för homosexuella par att fastslå sin relation. Organisationen Movilh, som sedan 1991 arbetar med att stoppa diskrimineringen mot HBTQI-personer, har i 13 år aktivt arbetat för framtagandet av den nya lagen. Chile ligger i denna fråga långt efter andra sydamerikanska länder, som till exempel grannländerna Argentina och Uruguay, där samkönat äktenskap sedan några år tillbaka tillåts.                        

– Detta beror till stor del på att kyrkan, som trots den formella separationen med staten år 1925, fortfarande har stort inflytande över politiken i Chile. Resultatet av det syns i lagstiftningen vilket påverkar våra rättigheter och har lett till att denna lag dröjt så länge, berättar Ramón Gómez, ordförande för Movilh.

År av kamp

Ett första lagförslag, framtaget av den dåvarande regeringen ledd av Sebastian Piñera, lämnades in till kongressen redan i augusti 2011 under namnet Acuerdo de Vida en Pareja. Dock skulle det ta nästan fyra år av revidering och bearbetning innan det till slut kunde godkännas i januari i år, då med namnet Acuerdo de Union Civil under ledning av Michelle Bachelets nya regering. Den långa och utdragna processen kan bland annat förklaras av det motstånd förslaget mött från konservativa högerpartier, den katolska kyrkan och evangelistiska extremistgrupper. 

Att partnerskapslagen godkänts ses av Movilh som ett historiskt steg i arbetet att främja mänskliga rättigheter och jämlikhet och i och med detta­ öppnas dörrar för nya utmaningar, såsom samkönat äktenskap.

– Detta innebär både en kulturell och statlig förändring av väldig betydelse, då samkönade par för första gången nu erkänns och får rätt till juridisk trygghet. Det är en historisk förändring, forsätter Ramón

Det den nya lagen innebär är att alla par, oavsett könskonstellation, får möjlighet till juridiska rättigheter i bland annat frågor rörande vårdnad av barn, hälsa och arv och kan därmed fungera som ett alternativ till äktenskapet, som i Chile endast får ingås av en man och en kvinna.

Verkställandet av lagen

För att lagen ska träda i kraft måste den först publiceras av president Michelle Bachelet i det statliga organet Diario Oficial, som är det organ där lagar och andra juridiska bestämmelser regleras, för att därefter genomgå en verkställandeprocess vilken tar sex månader. I måndags, den 13 april, skedde själva publiceringen av lagen, vilket gör att den kan börja tillämpas först i oktober i år. Movilh utförde dock ett trettiotal symboliska ceremonier redan två veckor efter att lagen godkänts i kongressen, i samband med ett event under alla hjärtans dag, för att fira den historiska händelsen.

– För oss var ceremonin ett väldigt lyckligt och betydelsefullt tillfälle. Även om det just då endast var symboliskt kändes det högst verkligt och så fort vi har möjlighet kommer vi att registrera oss lagligt. Det är något som vi planerat under många månader nu och vi är väldigt glada att det snart kan bli verklighet, berättar Alonso Esteban Gaete Salado, en av de personer som genomförde den symboliska ceremonin den 14 februari i år.

Text: Sara Ullström, frilansskribent
Foto: Movilh