Panama har valt ny president

När 95 procent av rösterna är räknade i Panamas presidentval leder Juan Carlos Varela från Partido Panameñista (PP) med 39 procent av rösterna. Uppstickarpartiet Frente Amplio por la Democracias (FAD) kandidat Gerano Lopez har fått knappa 0.56 procent av väljarnas röster.

Varela följs av Cambio Democraticos kandidat Arias med 31 procent av rösterna. Partido Revolucionario Democraticos (PRD) har fått 28 procent.

Valdeltagandet blev högt, det nådde dock inte upp till de 80 procent man hade väntat. Den sittande presidenten, Ricardo Martinelli, representerar partiet CD, innan honom var Martin Torrijos från PRD, president. Nu har folket röstat fram ett tredje alternativ, PP, men på samma gång visat att man inte tror på radikala förändringar. PP:s presidentkandidat Juan Carlos Varela blev redan under valdagen utnämnd till ny president av Valtribunalen.

Varelas parti kommer dock att ha få parlamentariker i den nya riksdagen, där CD visserligen förlorade terräng men har flest representanter. Framtiden får utvisa om han kommer att följa samma taktik som Martinelli och börja "köpa upp" andra partiers parlamentariker. Den förre presidenten Martinelli startade nämligen sin period med mindre än 20 parlamentariker och slutar densamma med 44. Eller om PP väljer ett annat sätt att regera. Ställningen nu, dagen efter valet, är 30 ledamöter för CD, 21 för PRD och endast 12 för PP.

Katastrofval för FAD

President Martinellis drivna politik, men kanske fram för allt den enorma korruption som förekommit i samband med de stora projekt hans administration genomför, är en av orsakerna till tillbakagången. För att driva igenom dessa har Martinelli också skuldsatt landet, pengar som inte gått till sociala framsteg, utan endast till stora vägbyggen, tunnelbanan i huvudstaden, med mera. Statsskulden har stigit med 6212 miljoner dollar under hans regeringsperiod och ligger nu på över 20 miljarder. Cambio Democratico förlorade trots de enorma summor de lagt ner i valkampanjen, samt den smutskastningskampanj, speciellt mot Varela, som de bedrev genom Martinelli-trogna massmedia.

FAD gjorde ett katastrofalt val. Ännu är inte resultaten klara vad gäller val till borgmästare i de flesta kommuner, eventuellt kommer FADs kandidater att ha viss framgång på en del mindre orter. Det återstår att se.

Text och foto: Berit Svensson Hernandez, Latinamerikagrupperna