Översvämningar i Paraguay slår hårt mot de fattiga

Översvämningarna Bañado Sur har tvingat många av invånarna att lämna området. Foto: Rebecca Cabrera, We Effect, Paraguay

Sedan i höstas har många fattiga i Paraguays huvudstad Asunción tvingats bo i hemmasnickrade temporära skjul på stadens torg och gator. Detta efter att de tvingats bort från sina hem efter att Paraguayfloden svämmat över.

Néstor Colman, 69, kommer från det fattiga området Bañado och är en av många som sedan i november har tvingats bo i ett enkelt skjul efter att hemmet översvämmats. Han tycks ha resignerat inför den kris som drabbat fler än 100 000 invånare från de våtmarksområden som ligger vid floden - ett område kallat Bañado där en femtedel av Asuncións invånare bor, främst personer som har flyttat till storstaden från landsbygden.

För att få ihop pengar har Néstor Colman öppnat en liten kiosk vid sitt skjul.

- Jag säljer allt, förutom alkohol, för annars kommer det hit folk som sedan aldrig går, berättar han.

Han berättar att han i fem års tid har kämpat för rätten till pension, efter att han skadat sig i samband med ett fall från ett tak. Néstor Colman har själv bott i Bañado i hela sitt liv, liksom hans dotter och hans två barnbarn. Men fram till för 30 år sedan var det endast ett fåtal familjer som bodde i området.

- Sen började många komma hit för att arbeta på soptippen, berättar Néstor Colman.

Abetar på soptippen

I området finns en enorm soptipp där tusentals människor livnär sig på att leta efter fynd och utvinningsbart material, berättar Cleto Pérez, som varit med och grundat Movimiento 1811, en organisation bestående av unga invånare i Bañado. Organisationen har tagit sitt namn från det år då Paraguay blev självständigt från Spanien.

- Lokalbefolkningen här behandlar oss illa, berättar återvinningsarbetaren Edgar Acuña, med hänvisning till de boende i det medelklassområde där hans temporära bostad nu finns.

- Jag brukar säga till dem att det väl är bättre att jag arbetar än att jag stjäl från dem, säger han skämtsamt.

Klagomålen handlar bland annat om att han har sitt lager av insamlade kartonger, glas, plast och metall på trottoaren, eftersom han inte har samma utrymme här som han hade i sitt hem i Bañado. Efter att ha samlat in tillräckligt mycket material åker Edgar Acuña iväg och säljer det med hjälp av en motorcykel med släp.

Cleto Pérez berättar att befolkningen i de tillfälliga bostäderna varje vecka håller möten för att komma överens om gemensamma regler. Enligt honom handlar de mesta klagomål som riktas mot de två tillfälliga läger som finns detta område och om fylla och höga ljud.

Maria Nimia Falcón, berättar att hon försörjer sina fyra barn genom att väva bonader och dukar. Hon har bott i Bañado i många år och oroar sig för framtiden.

- Det jag är mest rädd för är att det ska komma ännu mer vatten, säger hon, som i samband med de två senaste översvämningarna har blivit av med allt hon äger.


Klimatförändringar hotar

Det är en berättigad oro, eftersom väderfenomenet Enso, El Niño-Southern Oscillation, utgör ett fortsatt hot - och det var detta fenomen som gav upphov till den kraftiga nederbörd som lett till den fortsatta översvämningen av floden.

En majoritet av de drygt 20 000 familjer som bor i närheten av floden tvingades överge sina hem, enligt krisberedskapsmyndigheten Sen. Bara en liten andel av bostäderna undgick vattenmassorna.

Eftersom floden inte hade svämmat över så kraftigt på lång tid hade allt fler inflyttade byggt bostäder på allt lägre liggande marker, medan andra byggt ut sina bostäder - vilket i sin tur gjorde att förlusterna nu blivit ännu mer omfattande.

Den nya cykeln med återkommande översvämningar inleddes i mitten av 2014, och sedan i november förra året har de intensiva skyfallen slagit mycket hårt mot de boende i närheten av den översvämmade floden.

David Avendaño vid myndigheten Sen menar att en bestående lösning på problemen vore om befolkningen i Bañado kunde erbjudas nytt boende i exempelvis kommunen Itauguá, som ligger tre mil utanför Asunción.

Dessutom kommer ett tusen nya bostäder att byggas inne i staden, med hjälp av bland annat FN.

- Men många vill inte lämna Bañado, säger han.

Maria Nimia Falcón vill hellre att myndigheterna hjälper till på plats, och ser till att hennes familj får tillgång till en hygglig bostad i Bañado.

- Om vi skulle bo någon annanstans så skulle vi inte ha något arbete och det skulle vara omöjligt att försörja sig, säger hon. 

Text: Mario Osava/IPS
Foto: Rebecca Cabrera/We Effect, Paraguay