Överraskande första valomgång i presidentvalet i Costa Rica

Luis Guillermo Solís från partiet PAC vann mycket överaskande den första valomgången i söndagens presidentval i Costa Rica. Förhandsfavoriten Johnny Araya kom på andra plats - eftersom ingen uppnådde 40 procent av väljarstödet kommer dessa två kandidater nu att göra upp i ett ovisst omval i april.

Luis Guillermo Solís från partiet PAC (Partido de Acción Ciudadana) segrade den första valomgången i Costa Ricas presidentval - som även omfattade val till nationalförsamlingen - med 31 procent av rösterna.  Johnny Araya, som representerar regeringspartiet PLN (Partido Liberación Nacional), slutade på andra plats med 29 procent av väljarstödet. På tredje plats kom vänstermannen José María Villaltas (Frente Amplio) med drygt 17 procent, medan nyliberalen Otto Guevara (PML) fick nöja sig med knappt 12 procent av rösterna.  Då ingen av kandidaterna nådde upp till de 40 procent av väljarstödet som krävs för att segra i den första valomgången kommer Solís och Araya att mötas i en avgörande duell om folkets sympatier vid det omval som kommer att äga rum den 6 april.

Att Solís skulle vinna var en skräll av stora mått. Opinionsundersökningarna dagarna innan valet gav tydliga indikationer om att Araya skulle segra strax före Villalta – medan Solís återfanns först efter Guevera i mätningarna, med endast omkring 10 procent av väljarstödet,  varför han  ansågs vara chanslös. Anledningen till de missvisande opinionsmätningarna går bland annat att finna i den omständigheten att stor antal väljare intill det sista var osäkra på vilken kandidat de skulle rösta på. Den ovissa valutgången förmådde också att fler än förväntat till sist valde att nyttja sina röstsedlar - trots att presidentvalet har föregåtts av stämningar som har beskrivits som ”politisk apati” uppgick valtagandet till omkring 70 procent.

-Jag tror att anledningen till att så många sympatiserade med Solís i första valomgången var att han lyckades förmedla sitt ideologiska budskap, samtidigt som han visade sin kompetens som bildad ledare i de politiska debatterna, säger Flor Hernández Sequeira, 45 år, lärare från i San José.

Besvikelse för Villalta - men ändå en framgång

Mot bakgrund av de uppseglande förväntningarna var det en besvikelse för Villalta att han inte är en av de två kandidater som gör upp i den de andra valomgången. Under valkampanjen har han av sina politiska motståndare utmålats som kommunist och "chavista" som en följd av att de på allvar börjat frukta den karismatiska vänstermannen i och med hans ökande popularitet.

Sett till att partiet tidigare endast hade ett mandat i parlamentet måste valet ändå ses som en stor framgång, och Villaltas anhängare utryckte glädje efteråt.

-Jag anser att småbrukarsektorn har triumferat i valet!  Detta eftersom vi håller på Frente Amplio och genom valet har lyckats få hela 9 parlamentsledamöter.  I samarbete med ledamöter från andra mindre partier kan Frente Amplio nog lyckas styra den lagstiftande församlingen. De fyra år som ligger framför oss kommer vi se till att förbereda oss och stärka partiet till nästa år, säger Renato Huertas,  26 år, från distriktet La Fortuna och ordförande i småbruksorganisationen Mesa campesina.

Valets stora förlorare är Guevara, vars nederlag innebär att han nu för fjärde gangen i följd har misslyckats med sin föresats att bli landets president.

Solís Kritiserar nyliberalismen

Solís parti PAC har aldrig varit i regeringsställning tidigare och uppstod som en utbrytning från regeringspartiet PLN  - varefter man under de senaste mandatperioderna har utgjort den huvudsakliga oppositionella kraften i parlamentet.

Solís är professor i historia och statskunskap, och har tidigare politisk erfarenhet genom att han bland annat har arbetat nära de tidigare presidenterna Oscar Arias och Jose María Figueres Olsen (båda PLN). Han har en tydlig en vänsterorienterad retorik men är för den skull inte tillnärmelsevis lika radikal som exempelvis Villalta - vilket av valresultatet att döma skrämde bort många av dennes potentiella väljare till förmån för just Solís.

Solís säger sig stå för en mer rättvis fördelningspolitik samtidigt som han kritiserar det som han uppfattar vara neoliberala inslag i dagens Costa Rica. ”Den nyliberala politiken har skapat förödelse i samhället, har gjort det fattigare och mer ojämlikt", sade han nyligen i en intervju med nyhetsbyrån EFE. I denna anda har han även lovat att utplåna den extrema fattigdomen, som idag omfattar omkring 6 procent av befolkningen, genom att bland annat satsa på sociala program och öka ansträngningarna för att bekämpa korruptionen i statsförvaltningen. Han menar vidare att det "är nödvändigt" att snarast få till stånd en skattereform för att finansiera offentliga utgifter och för att kunna hantera landets växande budgetunderskott (drygt 5 procent av BNP 2013). Han har även kritiserat förslag som syftar till ökad avreglering och privatisering.

Ovisst omval

Med tanke på hur fel opinionsundersökningarna slog inför valet, och att Costaricanska väljare traditionellt sett är ombytliga i sina sympatier, är det förenat med svårigheter att sia om vem som till slut kommer att bli vald till landets nästa president.

-Det mest avgörande för om Solís kommer att vinna andra valomgången eller ej, tror jag beror på om de som har röstat på honom fortsätter att stå fast vid sin röst eller inte, och om Villalta från Frente Amplio går i allians med honom, säger Flor Hernández Sequeira.

Om det framstår som sannolikt att anhängarna till Villalta kommer att rösta på Solís, ter det sig långt mindre säkert att Guevaras sympatisörer väljer att rösta på Araya - då regeringspartiet PLN är särskilt illa omtyckt i denna sfär, vilket inte minst illustreras av Guevaras hätska verbala utfall mot partiet under valkampanjen.

Det enda som med säkerhet kan sägas är att det nya parlamentariska läget kommer att bli besvärligt för segraren, vem det än blir – då det kommer att krävas omfattande samarbeten med andra partier för att man ska kunna driva igenom sin politik.

Text: Petter Svensson