Nytt avtal mot illegalt fiske träder i kraft

Ett nytt internationellt avtal för att stoppa olagligt och oreglerat fiske börjar tillämpas den 5 juni.

Enligt överenskommelsen om hamnstatskontroller, PSMA, kommer enskilda stater att bli tvungna att kontrollera utländska fartyg som vill lägga till i deras hamnar.

- Utländska fiskefartyg måste ge information om sina aktiviteter och kunna bevisa att fångsten de har ombord är lagligt fångad. Om ett fartyg kommer med en last med svärdfisk under en period då fiske av svärdfisk är förbjudet så är det i strid med bestämmelserna och olagligt, säger Matthew Camilleri vid FN-organet FAO:s avdelning för ekonomi, fiskeri- och vattenbrukspolitik.

Elizabeth Wilson, chef för avdelningen för internationell havspolitik vid stiftelsen Pew Charitable Trusts, menar dock att det nya avtalet endast delvis kommer att lösa problemen med minskande fiskbestånd.

- Detta eftersom regeringar fastställer fiskekvoter som inte är hållbara och som innebär att fisken inte har en chans att föröka sig, säger hon.


Fiskekvoter överskrids

Den blåfenade tonfisken i Stilla havet är en av de fiskarter som är utrotningshotad på grund av överfiske. Nu finns endast 2,6 procent kvar av den tidigare populationen. Även om beståndet har minskat så kraftigt sätter regeringar fortfarande fiskekvoter som överskrider rekommendationer från forskare, säger Elizabeth Wilson.

När en regering har fastställt en fiskekvot krävs det också att reglerna följs, men det är ofta inte fallet, påpekar Elizabeth Wilson. Kvoterna överskrids bland annat genom olagligt, orapporterat och oreglerat fiske som enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO uppgår till 26 miljoner ton fisk och utgörs av fångster till ett värde av drygt 190 miljarder kronor varje år.

Hittills har 57 länder (inklusive EU) skrivit under avtalet om hamnstatskontroll som kommer att innebära att illegala fiskeflottor nekas tillträde till hamnar och tvingas resa längre sträckor för att kunna lossa sin last eller fylla på bränsle, enligt Matthew Camilleri.

Han menar att det nya avtalet även ger myndigheter möjlighet att upptäcka tvångsarbete ombord, smuggling av varor eller människohandel.

Hamnkontroller utlovas vara effektiva om så många länder som möjligt skriver under avtalet - och så länge länderna uppfyller de åtaganden som de har förbundit sig till.

- Fartygen måste lägga till i en hamn förr eller senare. I stället för att jaga runt efter "de fula fiskarna" på öppet hav och försöka få fast dem, vilket kan bli kostsamt, väntar man tills de måste lägga till i en hamn. Det gör det hela mycket effektivare, säger Matthew Camilleri.


"Mycket fisk går förlorad"

Han påpekar att det är en särskilt stor utmaning för en del utvecklingsländer att få bukt med det illegala fisket eftersom många länder inte har tillräckliga resurser för att kunna genomföra kontroller. FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO planerar att utöka sina insatser för att kunna hjälpa utvecklingsländer att reglera fisket bättre, men det är ännu oklart om det finns finansiering.

Elizabeth Wilson konstaterar att de små östaterna i Stilla havet är extra hårt utsatta för överfiske eftersom många andra länder skickar dit fiskefartyg och bidrar till utfiskningen. Fiskeriverksamheten blir allt mer storskalig och industriell och tränger undan det småskaliga och traditionella fisket.

- Mycket fisk går förlorad och kastas överbord för att den inte betraktas ha något värde. Utvecklingsländer behöver få bättre kunskaper och förutsättningar för att kunna ta vara på den fisk som fångas, säger Matthew Camilleri.

Att haven fylls med skräp utgör också ett hot. Enligt en rapport som presenterades i mars av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon visar beräkningar att det kommer att finnas mer plast än fisk i haven år 2050. 

Text: Lyndal Rowlands/IPS