Nya förhandlingar kring oljeallians mellan Kina och Costa Rica

Kina vill bli Costa Ricas främsta partner inom energiproduktion. Förhandlingar pågår bland annat kring investeringar på 1,5 miljarder dollar till utbyggnad av ett oljeraffinaderi i Móin längs Costa Ricas karibiska kust.

Kinas president Xi Jinping och Costa Ricas president Luis Guillermo Solís möttes den 17 juli i Brasiliens huvudstad Brasilia för att bland annat diskutera det finansiella stödet till utbyggnaden av oljeraffinaderiet och ett vägbygge mellan huvudstaden San José och hamnstaden Limón.

De två länderna undertecknade ett ramavtal 2009, men förhandlingarna avbröts efter kritik av raffinaderiprojektet från politiker och en stor del av civilsamhället i Costa Rica.

Nu har Costa Ricas president meddelat att Kina har godtagit en begäran om att omförhandla projektet. Hittills har länderna investerat motsvarande 50 miljoner dollar var i projektet.

Stort projetk

Costa Ricas utrikesminister Manuel González sa vid en presskonferens den 22 juli att det inte satts någon tidsgräns för översynen av avtalet.

En utbyggnad av raffinaderiet i Móin som ägs av det statliga oljeraffinaderiet Recope skulle betyda att 60 000 fat råolja skulle kunna bearbetas per dag istället för 18 000 fat råolja per dag. Recope styr Costa Ricas oljeimport och sedan 2011 har företaget endast kunnat köpa raffinerade petroleumprodukter eftersom anläggningen har hållits stängd.

- Vi har hela tiden försvarat utbyggnaden av raffinaderiet - oavsett om det skulle ske med hjälp av Kina, Ryssland eller Frankrike. Vi vill att oklarheter reds ut och om avtalet är fördelaktigt vill vi att projektet genomförs eftersom Costa Rica är i behov av ett raffinaderi, säger Patrick Johnson, ledare för fackförbundet för arbetare inom oljeindustrin, Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines.

Kina är nu Costa Ricas näst största handelspartner efter USA. År 2010 undertecknades ett frihandelsavtal länderna emellan. Exporten till Kina ökade från 91 miljoner dollar år 2000 till 1,5 miljarder dollar år 2011.

Har diplomatiska förbindelser med Kina

År 2007 blev Costa Rica det första landet i Centralamerika att upprätta diplomatiska förbindelser med Kina, i en del av världen som fortsätter att ha förbindelser med Taiwan. Förbindelser med Taiwan är oförenligt med förbindelser med Kina eftersom landet inte erkänner Taiwan som en självständig nation.

I strategiskt avseende är raffinaderiet ett nyckelprojekt för Kina. Genom samarbetet mellan det statliga costaricanska oljeraffinaderiet Recope och det statliga kinesiska oljebolaget CNPCI skulle projektet få ett lån från den kinesiska utvecklingsbanken på 900 miljoner dollar.

I juni 2013 beslutade landets riksrevision att avbryta projektet med hänvisning till en intressekonflikt eftersom det klarlagts att en viktig förstudie till projektet genomförts av ett dotterbolag till det statliga kinesiska oljebolaget CNPCI. Sedan dess har projektet legat på is. Avbrottet är det första hindret som Kina har stött på i Costa Rica.

Den tidigare presidenten Laura Chinchilla ville trots riksrevisionens beslut att projektet skulle fortskrida. Costa Ricas nya president, Luis Guillermo Solís, har däremot lovat att omförhandla avtalet eftersom han anser att flera aspekter av avtalet är negativa för landet.

Text: Diego Arguedas Ortiz/IPS