Ny skandal avslöjar vanskötseln på mexikanska barnhem

Nyligen avslöjades en stor skandal på ett mexikanskt barnhem då myndigheterna omhändertog 458 barn som tvingats leva under fruktansvärda förhållanden. Men fallet är långt ifrån unikt. Bristen på statlig översyn av landets barnhem har enligt kritiker lett fram till en situation där utsatta barn ofta utsätts för grova kränkningar.

Den 15 juli meddelade myndigheterna att de omhändertagit 596 människor, varav 458 barn, från institutionen "La Gran Familia" i staden Zamora. De omhändertagna hade enligt myndigheterna levt under hemska förhållanden, i rum fulla av kackerlackor och råttor. Barn uppgav även att de hade blivit våldtagna, misshandlade och utsatta för andra svåra kränkningar på institutionen, som grundades redan 1947.

Sex personer som arbetade på "La Gran Familia" kommer nu att åtalas för kidnappningar, misshandel och sexuella övergrepp på barn, och institutionen har nu stängts för gott av myndigheterna.

Skandalen var dock bara en i en lång rad av avslöjanden om hur barn farit mycket illa på mexikanska barnhem. Så sent som i juni omhändertogs 33 barn på ett barnhem i staden Puebla, efter misstankar om att de vanvårdats.

Laura Martínez är chef för ett barnhem i staden Irapuato, som sedan länge har ett eget regelverk för hur de 40 barn och ungdomar som befinner sig på hemmet Villa Infantil Irapuato ska behandlas. Men Laura Martínez är mycket kritisk till hur utsatta barn behandlas på många andra institutioner i landet.

- Situationen är mycket allvarlig. Barnens intressen tillvaratas inte, utan deras rättigheter kränks. Vår verksamhet borde vara noggrant reglerad och kontrollerad. Men regleringarna följs inte och det saknas lagstiftning, säger hon till IPS.

Villa Infantil Irapuatos verksamhet finansieras av både offentliga pengar och privata donationer.

Ingen statlig kontroll

Mexikanska barnhem bedriver sin verksamhet utan statliga kontroller. Experter menar att de regler som finns inte följs, och att många barnhem drivs med bristande resurser av okunnig personal - och att detta innebär brott mot internationella fördrag som undertecknats av Mexiko.

Det bor runt 30 000 barn på landets runt 700 offentliga och privata barnhem. Samtidigt bedömer organisationen Nätverket för latinamerikanska fosterhem att det finns hela 400 000 barn i landet som inte tas omhand av sina föräldrar, varav 100 000 tvingas leva på gatorna.

- Staten ligger efter 30 år i tiden när det gäller att bedriva en politik för att garantera barnens rättigheter. Staten har aldrig granskat dessa institutioner, säger Martín Pérez, som är ordförande för organisationen Mexikanska nätverket för barns rättigheter.

Martín Pérez menar att staten inte utför några kontroller eftersom man inte är med och finansierar verksamheten.

- Och detta lämnar barnen i en utsatt situation. Barnhemmen blir ett svart hål - ingen vet vilken pedagogik de använder sig av, eller vilka skador de åsamkar barnen, säger Martín Pérez till IPS.

FN kritiska

Trots att det står inskrivet i landets lagstiftning att myndigheterna ska granska den verksamhet som bedrivs av barnhemmen så förekommer detta nästan aldrig. Detta trots att internationella organ sedan länge kritiserat den mexikanska staten för de uteblivna kontrollerna.

Bland annat framförde FN:s barnrättskommitté 2006 kritik mot att så många utsatta mexikanska barn hamnar på okontrollerade privata institutioner. Samtidigt rekommenderades bland annat att den mexikanska staten skapade ett regelverk med barnens rättigheter i fokus.

Ett antal ickestatliga organisationer i Mexiko säger sig nu förbereda en kampanj för att förmå den mexikanska staten att ta sitt ansvar för landets utsatta barn.

Text: Emilio Godoy/IPS