Mord och förföljelse i skuggan av Colombias fredsförhandlingar

Hundratusentals människor i Colombia har de senaste veckorna manifesterat sitt missnöje mot regeringens politik. Foto: Agencia Prensa Rural/Flickr

Samtidigt som den colombianska regeringen förhandlar om ett avslut på landets fem decennier långa väpnade konflikt, ökar övergreppen mot landets människorättsförsvarare. Latinamerika.nu har intervjuat småbrukaraktivisten Nury Martínez om läget.

Under de tre år som den colombianska regeringen suttit i fredsförhandlingar med Farc-gerillan har den generella våldstatistiken i landet sjunkit, berättade Diego Martínez, jurist och människorättsförsvarare som sitter med i fredsförhandlingarna i Havanna, när han var på besök i Sverige i början av juni i år.  

Samtidigt har angreppen på människorättsförsvarare och sociala ledare ökat kraftigt. Särskilt utsatta är småbrukare, urfolk och miljöaktivister som motsätter sig regeringens neoliberala politik. Enligt organisationen Somos Defensores har minst 1 865 angrepp på människorättsförsvarare registrerats, varav 287 mord, under perioden juli 2012 till december 2015. Och våldet fortsätter. Under årets första sex månader redan ett stort antal sociala ledare mördats.

Den 30 maj i år inleddes La Minga Nacional, Étnica, Campesina y Popular, den största folkliga protesten i Colombia sedan 2013. Över 100 000 demonstranter deltog i protesaktioner och vägblockader i 16 av landets regioner. Demonstranternas krav var att regeringen infriar 2013 års överenskommelser om jordreform och satsningar på ekonomisk och social utveckling av landsbygden. Efter 11 dagar av intensiva konfrontationer med militär och polis, rapporterade lokal media på tisdagen att en ny överenskommelse har nåtts med regeringen. Men priset har varit högt. Enligt uppgifter från Telesur har minst tre människor har dödats, varav två urfolksledare. 100 personer har skadats och över 100 personer har fängslats.

Nury Martínez. 

Oro för ökande våld

Nury Martinez, ledare för den colombianska småbrukarorganisationen Fensuagro, ser allvarligt på regeringens agerande under protesterna.

– Det är motsägelsefullt att regeringen ökar den militära närvaron i landet mitt under fredsprocessen, när den paramilitära närvaron dessutom har ökat. Inget tyder på att de tänker börja respektera våra ledares rätt att leva. Det är djupt oroväckande och talar för att våld och kränkningar av mänskliga rättigheter kommer att öka ytterligare när fredsavtalen är undertecknade, säger hon.

Nury Martínez tror att möjligheterna att nå varaktig fred är små. För även om fredsförhandlingarna är viktiga och utgör ett historiskt genombrott, menar hon att det inte är i Havanna som freden avgörs. Den avgörs istället av regeringens vilja och kapacitet att adressera de bakomliggande problemen som fattigdom, ojämlik resursfördelning, diskriminering och politisk exkludering.

– Även 2013 års överenskommelse utlöstes av en nationell demonstration som varade i mer än 40 dagar, och resulterade i mord, många fängslanden, försvinnanden och skadade. Trots detta har regeringen ännu inte levt upp till några av våra krav. Inte på någon punkt, säger Nury Martinez och fortsätter:

– Att leva upp till en överenskommelse innebär en rad strukturella förändringar, något vi tvivlar på att regeringen har för avsikt att driva igenom. Fredsavtalen är viktiga för oss, men de politiska och sociala rörelsernas uppgift är att fortsätta kräva demokratiska institutioner som respekterar och garanterar de mänskliga rättigheterna, att kräva rättvisa, demokrati och respekt för våra sociala rättigheter, och därmed skapa förutsättningar för en verklig fred.

Viktigt med uppföljning

Nury Martinez avslutar med att understryka det internationella samfundets betydelse, både genom dialog med det civila samhället och genom noggrann granskning och uppföljning av implementeringen av fredsprocessens alla punkter.

– Det är viktigt att synliggöra landets verkliga situation, bortom den statliga versionen som vidhåller att fredsprocessen avancerar och att vi är på väg att nå fred i Colombia.

Text: Sori Lundqvist, Latinamerikagrupperna
Foto: Agenicia Prensa Rural och Linnéa Fehrm, Latinamerikagrupperna