Mindre pengar till mödravård när länder skär i bistånd

​Foto: Victor Nuño/Flickr Creative Commons

FN:s befolkningsfond UNFPA har spelat en avgörande roll för mödravården och främjat reproduktiva rättigheter för miljoner kvinnor över hela världen. I år har FN-organet drabbats av minskade anslag på motsvarande nära 1,2 miljarder kronor. Sverige är ett av de länder som skär ner sitt bidrag.

Arthur Erken från UNFPA säger till IPS att flera viktiga västerländska biståndsgivare har dragit ner på sina bidrag, inte bara till UNFPA utan till utvecklingsinsatser i stort. Några länder har angett att anledningen är kostnader kopplade till mottagning och integrering av flyktingar.

- Vi hoppas att nedgången är tillfällig. För UNFPA som är en relativt liten organisation är det inte lätt att klara minskade anslag, så vi känner att det är vår plikt att informera berörda parter om riskerna och konsekvenserna av minskade anslag, säger Arthur Erken.


Flyktingkrisen motiv till nedskärning

Minskad finansiering från traditionellt sett starka givare när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa är resultatet av en omfördelning av utvecklingsmedel för att täcka behov i samband med flyktingkrisen menar Sivananthi Thanenthiran, chef för Arrow, som är ett resurs- och forskningscenter för kvinnor i Asien och Stillahavsområdet.

- Flyktingkrisen har lett till ett ökat tryck på många regeringar i Europa som tagit emot flyktingar. Förhoppningen är att omfördelningen är en kortsiktig korrigering snarare än en långsiktig strategi, säger hon till IPS.

Sverige, Norge, Nederländerna, Danmark och Finland har under lång tid varit UNFPA:s största biståndsgivare.

Mellan 2014 och 2015 minskade Sverige sitt frivilliga bidrag från motsvarande 583 miljoner kronor till 476 miljoner kronor, medan Norge minskade sitt bidrag från 573 miljoner kronor till 461 miljoner kronor. Finland minskade sitt bidrag från 501 miljoner kronor till 315 miljoner kronor medan Nederländerna minskade sitt bidrag från 401 miljoner kronor till 328 miljoner kronor och Danmark minskade sitt bidrag från 347 miljoner kronor till 327 miljoner kronor under samma period.

Enligt rådande trender väntar sig UNFPA fortsatt sjunkande bidrag - minskade anslag på 1,2 miljarder kronor eller mer. De slutgiltiga siffrorna läggs fram i slutet på 2016.


Varnar för konsekvenserna

Purnima Mane, som tidigare var ordförande för Pathfinder International som arbetar med reproduktiv hälsa och familjeplanering, säger att trots så många bevis för att arbetet mot mödradödlighet, tillgång till preventivmedel och insatser för att ta itu med bristande jämställdhet gång på gång har visat sig vara en klok investering skärs biståndet ner gång på gång när biståndsgivare ställs inför akuta utmaningar på hemmaplan.

- Det budgetunderskott som UNFPA nu står inför kommer att få tragiska konsekvenser globalt, men framför allt i utvecklingsländerna, säger Purnima Mane, som tidigare var UNFPA:s biträdande chef.

Hon varnar för att det kan leda till att länder tappar fart och att det kan äventyra det som redan uppnåtts i form av minskad mödradödlighet, önskade graviditeter, ökad tillgång till preventivmedel, höjd ålder för giftermål och förhindrad spridning av hiv.

- Det skulle vara en tragedi för utvecklingsarbetet i sin helhet, men kan också skapa ett scenario om några år där efterfrågan på utvecklingsbistånd har ökat, säger Purnima Mane.

Maria Jose Alcala, chef för sekretariatet för högnivågruppen för FN:s befolkningskonferens, säger att UNFPA och dess samarbetspartners varit drivande i arbetet att rädda kvinnors liv. Hon säger samtidigt att finansiering av arbetet för kvinnors rättigheter alltid varit en utmaning.

- Vi skulle inte ha så hög mödradödlighet i det 21:a århundradet om de investeringar hade blivit verklighet som utlovades för 20 år sedan för att uppnå Kairomålen och säkerställa universell tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa. De här budgetnedskärningarna kommer samtidigt som arbetet med de nya hållbara utvecklingsmålen är inriktat på att slutligen sätta stopp för mödradödligheten. Vi har tydliga bevis för de betydande vinsterna med att investera i kvinnors hälsa och rättigheter både när det gäller kostnadsbesparingar och spridningseffekter inom alla utvecklingsområden, säger hon.

Tonårsflickor riskerar livet

Maria Jose Alcala påpekar att några av världens fattiga länder genom sitt arbete för att bekämpa mödradödligheten har visat vägen med rätt blandning av politiskt ledarskap och stödinsatser. Men fortfarande dör tonårsflickor. Det är framför allt unga mödrar i fattiga länder som riskerar att dö i samband med graviditet eller förlossning och allt bottnar i könsdiskriminering.

Mer än hälften av världens 7,2 miljarder invånare är kvinnor. Enligt UNFPA saknar 222 miljoner kvinnor i världen tillgång till tillförlitlig familjeplanering, information och preventivmedel vilket ökar risken för oönskade graviditeter.

UNFPA undersöker nu vad det finns för möjligheter att andra givare skjuter till mer pengar för att FN-organet ska kunna fortsätta med vissa insatser, enligt Arthur Erken. UNFPA har också vänt sig till nya potentiella givare och till den privata sektorn, stiftelser och internationella finansiella institutioner.

Text: Thalif Deen/IPS
Foto: Victor Nuño/Flickr Creative Commons