Miljöaktivister kritiska till brasilianska utsläppsmål

- Den svagaste punkten i målsättningarna gäller skogarna, säger André Ferretti från organisationen Observatório do Clima. Foto: Wikimedia Commons

Nyligen meddelade Brasiliens president Dilma Rousseff att landet kraftigt ska minska utsläppen av växthusgaser fram till år 2030. Men miljövänner anser att målen borde vara högre satta.

- Beslutet att presentera exakta mål för utsläppsminskningar är hedervärt, men de hade kunnat vara mer ambitiösa, säger André Ferretti, vid Observatório do Clima, ett nätverk som består av 37 brasilianska miljöorganisationer.

President Dilma Rousseff meddelade nyligen vid ett FN-toppmöte i New York att Brasilien satt som målsättning att minska utsläppen av växthusgaser med 37 procent fram till år 2025, och med 43 procent fram till år 2030, jämfört med 2005 års nivåer.

För att uppnå målen kommer det att krävas att minst 45 procent av landets energibehov täcks av förnyelsebara källor år 2030, som exempelvis vattenkraft.

Återplantering av skog

Brasilien har även meddelat att man kommer att bekämpa den illegala skogsskövlingen i Amazonas. Presidenten utlovade även att tolv miljoner hektar skog ska återplanteras. Hon påpekade samtidigt att Brasilien är ett av de första utvecklingsländerna i världen som slår fast absoluta mål för utsläppsminskningar, samt att målsättningarna är högre än de som satts av många av världens rika länder.

- Den svagaste punkten i målsättningarna gäller skogarna. Man utlovar att få ett slut på den illegala skogsskövlingen till 2030, vilket innebär att olaglig avverkning kan fortgå i ytterligare ett och ett halvt decennium, säger André Ferretti.

Även Liszt Vieira, som tidigare arbetade på landets miljödepartement, och som länge var chef för botaniska trädgården i Rio de Janeiro, är kritisk.

- Juridiskt är det motsägelsefullt att lägga fram en så långsiktig plan för att bekämpa en illegal verksamhet, säger han till IPS.

André Ferretti påpekar att målsättningarna bara gäller i Amazonas, och inte det stora savannområde som täcker 24 procent av landet och som är utsatt för kraftig avskogning.

"Vi hade väntat oss något sämre"

Paulo Barreto vid miljöforskningsinstitutionen Imazon menar att det handlar om svaga åtaganden när det gäller skogsskövlingen.

- Brasilien skulle kunna ha som målsättning att helt ha stoppat avskogningen till 2030, vilket skulle vara möjligt eftersom kunskaperna och tekniken redan finns, säger Paulo Barreto till IPS.

Han menar att en sådan målsättning skulle ha gett Brasilien en ledande roll i samband med FN:s stora klimatmöte i Paris i december, och att det även hade kunnat påverka andra länder.

Trots kritiken menar Liszt Vieira att de utsläppsmål som presidenten presenterade på det hela taget är en positiv överraskning.

- Vi hade väntat oss något sämre med tanke på att det handlar om en utvecklingsorienterad regering som betraktat miljöskydd som ett hinder för utveckling och ekonomisk tillväxt, säger Liszt Vieira. 

Text: Mario Osava/IPS
Foto: Signey/Wikimedia Commons