Mexikos regering allt mer beroende av privata företag

Oljebolaget Pemex har under de senaste 20 åren använt sig av offentlig-privata partnerskap som ett sätt att komma runt de begränsningar ett statligt monopol innebär. Foto: Wikimedia Commons

Offentlig-privata partnerskap blir allt vanligare inom infrastruktur- och energiprojekt i Mexiko, men kritik riktas mot brist på insyn och godtycklig användning av medel.

Sedan en mycket omdiskuterad energireform genomfördes 2013, vilken ledde till privatiseringar, har offentlig-privata partnerskap blivit allt vanligare i Mexiko.

- Mexikos statliga oljebolag Pemex bildar inte allianser med vem som helst, utan bara med företagsjättar. Bolaget berättar inte mycket om dessa överenskommelser. De är mycket svåra att spåra. Offentlig-privata partnerskap ingås med företag som är registrerade i skatteparadis, vilket gör det svårt för det mexikanska rättssystemet att hålla dem ansvariga eller begära rapporter om hur medlen används, säger Omar Escamilla vid organisationen Poder.

Lagen om offentlig-privata partnerskap som trädde i kraft 2012 och som ändrades 2014 reglerar avtal på minst 40 år där den privata sektorn helt eller delvis tillhandahåller infrastruktur för den offentliga sektorn och dess service. Lagen kräver att avtalen upphandlas.

Döljer statskulders omfattning

Bland utvecklingsländerna ligger Mexiko på sjunde plats i fråga om antalet offentlig-privata partnerskap. I Latinamerika är det endast i Brasilien som det är vanligare. De flesta offentlig-privata partnerskap gäller vägbyggen, men även uppförande av sjukhus, fängelser, flygplatser, järnvägar och projekt inom energiindustrin.

Offentlig-privata partnerskap anses främja en effektiv produktion, minska de offentliga utgifterna, bidra med bättre kvalitet och priser och innebära att den privata sektorn får stå för riskerna. Men kritiker menar att partnerskapen binder regeringar vid långa kontrakt, döljer statsskulders verkliga omfattning och driver upp kostnader.

På federal nivå har Mexiko 29 offentlig-privata partnerskap och på delstatsnivå 20. Den energireform som antogs av Mexikos parlament 2013 innebar att delar av oljesektorn privatiserades och öppnades upp för utländska investeringar - den största förändringen inom industrin på 80 år.

Brist på insyn

Uppgifter från Poder visar att under de senaste 20 åren har oljebolaget Pemex använt sig av offentlig-privata partnerskap som ett sätt att komma runt de rättsliga och ekonomiska begränsningar som gäller vid ett statligt monopol.

- Det finns en brist på regelverk för tillsyn, ansvarsskyldighet och öppenhet i översynen. Det behövs en utvärdering av sektorn, säger Arturo Oropeza, vid det ekonomiska forskningsinstitutet vid det Nationella autonoma mexikanska universitetet.

Enligt en rapportgjord av Interamerikanska utvecklingsbanken och tidningen Economists analysdel Economist Intelligence Unit som publicerades i april är Mexiko ett av de länder som har de bästa förutsättningarna för offentlig-privata partnerskap när det gäller investeringsklimat. Samtidigt lyfter rapporten fram bristen på insyn i projekt och avsaknad av tillsyn när det gäller efterlevnad av avtal. Det påpekas också att de största kontrakten tilldelats utan upphandling - trots att lagen kräver det.

Mexikos regering har avsatt omkring 300 miljarder dollar till offentlig-privata partnerskap för de kommande tre åren.

- Det är viktigt att skapa ramar för tillsyn och genomförande. Offentlig-privata partnerskap ska kunna granskas i fråga om hur samarbetspartner har valts, dess profil och eventuella historia av mutor och bedrägerier. Och om dessa kriterier inte uppfylls bör alternativet vara att söka en annan samarbetspartner, säger Omar Escamilla vid organisationen Poder.

Text: Emilio Godoy/IPS