Mexikanska myndigheter utsätter migranter för tortyr

Foto: Miriam Steinbach, KRF

Nio av tio migranter utsätts för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling på mexikanska statens deportationscenter. Samtidigt anmäler få övergreppen då de inte litar på de statliga institutionerna och eftersom de ser sig själva som rättslösa.

Enligt intervjuer som Kollektivet mot tortyr och straffrihet, CCTIgjort med migranter i södra Mexiko utsätts hela 94 procent av de migranter som grips för någon form av tortyr eller förnedrande behandling på de statliga deportationscentren.

I december förra året höll CCTI en presskonferensen i Mexico City under vilken de redogjorde för den information som kommit fram under intervjuarbetet. Förutom CCTI:s representant Fernando Valadez, deltog även Eduardo Calderón från migranthärbärget Casa Migrante Saltillo i norra Mexiko. Eduardo återgav vittnesmål från migranter som utsatts för övergrepp både på olika deportationscenter och på de statliga tillfälliga boenden som ibland erbjuds migranter.

- I flera fall hade den gripne fått en våt handduk eller en plastpåse över huvudet, slag mot öronen, hot om sexuellt våld och utsatts för sexuella beröringar. Många hade också förhindrats från att sova och varken fått mat eller tillräckligt att dricka, berättade Eduardo Calderón.
 

Många vittnen till tortyr

Det allra mest förekommande övergreppet i CCTI:s rapport var att tvingas bevittna när någon annan torterades. Hela 67 procent av de intervjuade uppgav att de utsatts för detta. Nästan lika många, 65 procent, uppgav att de utsatts för hot. Ungefär hälften av migranterna som intervjuades vittnade om att de blivit utsatta för integritetskränkningar och förolämpningar. Många vittnade om överbeläggning, allmänt ohygieniska förhållanden, höga temperaturer, psykologiska övergrepp, tvång och förnedring. 35 procent uppgav att de inte fått tillräckligt med mat eller att maten varit undermålig och 20 procent vittnade om att de blivit slagna eller tvingats till onaturliga kroppsställningar.

Förutom att migranterna torterades hölls 78 procent av migranterna inlåsta längre än de tillåtna 72 timmarna.  Och trots att det enligt mexikansk lag bara är personal från migrationsverket som får gripa migranter som inte har tillåtelse att vistas i landet, vittnade många om att gripanden också genomförs av både polis och militär.

I en intervju i oktober menade Alberto Donís, föreståndare på ett härbärge i delstaten Oaxaca, att den plan för att förbättra situationen för migranter i södra Mexiko, som den mexikanska regeringen införde 2014, istället har förvandlat gränsområdet till en krigszon.

– Allt prat om mänskliga rättigheter är en lögn, hävdade Donís. I stort sett alla som kommer till vårt härbärge har utsatts för övergrepp av myndigheterna.
 

”Bryter mot internationella konventioner”

På pappret har Mexiko gjort vittomfattande åtaganden för att förhindra och bestraffa tortyr. FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ratificerades 1986, och 1987 ratificerades Den amerikanska konventionen för att förhindra och bestraffa tortyr. En federal lag med syftet att förhindra och bestraffa tortyr antogs 1991.

– Den mexikanska staten är inte bara skyldiga till grova människorättskränkningar mot migranterna, förklarade Fernando Valadez under presskonferensen. Staten bryter även mot den egna konstitutionen och mot internationella lagar och konventioner som man förbundit sig att följa.

Valadez påpekade också att ingen av de intervjuade migranterna hade anmält övergreppen, eftersom de ansåg att systemet inte fungerar, korruptionen är utbredd och de dessutom är rädda. Han hänvisade också till en Amnestyrapport från 2014 där Amnesty konstaterar att:

”Användning av tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av militära och polisiära styrkor är fortfarande utbrett över hela Mexiko, vanligen med straffrihet för förövarna.”

Detta förnekas dock av den mexikanska regeringen. Inte ens då Mexiko 2013 stod inför FN:s råd för mänskliga rättigheter erkände regeringens representanter att situationen skulle vara så allvarlig. Samtidigt har Mexikos nationella kommission för mänskliga rättigheter, CNDH, registrerat 7164 klagomål om tortyr eller annan misshandel mellan 2010 och 2013. Inget av fallen har lett till fällande dom.

Text: Kerstin Jonsson, Kristna Fredsrörelsen i Mexiko
Foto: Miriam Steinbach, Kristna Fredsrörelsen i Mexiko