Massiv användning av glyfosat oroar i Latinamerika

Nyligen meddelade Världshälsoorganisationen att bekämpningsmedlet glyfosat "troligen" är cancerframkallande. I Latinamerika används ämnet i stor skala vid odlingar av genmodifierade grödor - och de nya uppgifterna ger förnyat bränsle till kritikerna.

I slutet av mars meddelade WHO:s avdelning för cancerforskning, IARC, att världens mest använda bekämpningsmedel "sannolikt" är cancerogent för människor. Detta efter en genomgång av ett stort antal studier.

Efter detta besked menar många organisationer i Latinamerika att regionens regeringar måste agera för att minska användningen av glyfosat, ett ämne som redan tidigare varit hårt kritiserat och som uppgetts vara skadligt för såväl människor som miljö.

- Vi anser att försiktighetsprincipen ska råda och att vi ska sluta med att samla på oss nya studier, och i stället ta ett beslut, säger Javier Souza, vid Latinamerikanska nätverket för åtgärder mot bekämpningsmedel, Rap-al.

Behov av restriktioner

Enligt honom innebär försiktighetsprincipen att det nu finns ett behov av restriktioner för användningen av glyfosat.

Carlos Vicente, ordförande för den internationella organisationen Grain, säger att glyfosat började användas i Latinamerika under mitten av 1970-talet, men att användningen snabbt spridits i framför allt de sydliga regionerna genom den amerikanska genteknikjätten Monsanto. Detta bland annat genom odlingar av genmodifierade sojabönor som odlas i Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay.

Enligt Carlos Vicente odlas dessa sojabönor på 50 miljoner hektar mark i regionen, som varje år besprutas med 600 miljoner liter glyfosat.

- WHO-rapporten är mycket viktig eftersom den visar att trots påtryckningar från Monsanto så finns det utrymme för oberoende forskning som verkar för det allmännas bästa i stället för företagens, säger Carlos Vicente.

Monsanto säljer det verksamma ämnet glyfosat under namnet Roundup. Men det säljs även under en rad andra namn, och bland småbönder kallas det i en del länder för "randal".

Påverkar ekosystemen

Ämnet används inte bara på genmodifierade grödor utan också på odlingar av grönsaker, tobak, frukt, samt i stadsträdgårdar och längs järnvägar.

- Detta regn av glyfosat har en direkt påverkan på ekosystem, befolkningar, jord och vatten - och dessa effekter kan inte längre döljas, säger Carlos Vicente.

Rafael Lajmanovich är expert på ekotoxikologi vid universitetet Nacional del Litoral i Argentina och har länge studerat glyfosat. Enligt honom har studier visat att människor påverkas negativt av bekämpningsmedlet.

- Forskare och läkare på landsbygden anser att besprutningen har en koppling till luftvägssjukdomar, allergier, missfall, samt en ökning av antalet barn som föds med missbildningar - samt ett ökat antal tumörer, säger Rafael Lajmanovich.

Carlos Vicente anser att uppgifterna från WHO stöds av forskningsresultat från flera latinamerikanska länder.

- I exempelvis Argentina har studier i provinserna Rosario och Córdoba tydligt visat på en ökad frekvens av cancer, i vissa fall upp till fyra gånger högre än det nationella genomsnittet, säger han.

Monsanto vänder sig dock mot uppgifterna från IARC. I ett pressmeddelande hävdar företaget att rapporten från WHO:s avdelning för cancerforskning bygger på "skräpforskning", där man "plockat ut data" för att driva en egen tes. Monsanto påpekar vidare att slutsatserna står i strid med mängder av "omfattande säkerhetsstudier" som alla ska ha kommit fram till att "glyfosat är ofarligt för människor".

Text: Fabiana Frayssinet/IPS