Lyckligt slut för fängslad svensk-colombiansk journalist

Den svensk-colombianske journalisten Joaquín Perez Becerra, som suttit fängslad i colombianskt fängelse under tre år misstänkt för samröre med Farc-gerillan, frigavs den 18 juli.

Latinamerika.nu har tidigare rapporterat om fallet med Perez Becerra, som 2011 arresterades i Venezuela för att sedan i Colombia dömas till åtta års fängelse misstänkt för samröre med Farc-gerillan. Efter en granskning genomförd av en apellationsdomstol, Tribunal Superior de Bogotá, drogs slutsatsen att åklagarsidans bevisning inte höll och Becerra kunde släppas fri, friad på alla åtalspunkter.

Kritiserad dom

Domen mot Perez Becerra har kritiserats hårt för att i grunden vara ett straff för hans politiska engagemang. Perez Becerra har sedan han under i början av 90-talet flydde från politiskt förtryck i Colombia, drivit nyhetsbyrån Anncol, känd för sin mycket kritiska inställning mot den colombianska regeringen. Det påstådda hotet som Anncol utgjorde fick till och med den tidigare presidenten Álvaro Uribe att under 2007 öppet hota med att arrestera nyhetsbyråns medarbetare.

Bristande uppmärksamhet av fallet

Kritik har även riktats mot att Perez Becerras fall inte fått tillräckligt med uppmärksamhet i Sverige, varken i media eller av regeringen. Frilansjournalisten Tigran Feiler riktade redan 2012, då Perez Becerra dömdes, hård kritik mot bristen på intresse från Reportrar utan Gränser som han ansåg inte drev fallet med tillräckligt engagemang. Han var även kritisk mot regeringens svala intresse gentemot att med diplomatiska ansträngningar försöka få Perez Becerra fri.

Nu är dock Perez Becerra en fri man och har kunnat återvända till Sverige. Trots tre förlorade år som fängslad påpekar han att han också lärt sig mycket under tiden. Till Anncol sa han detta direkt efter sitt frisläppande:
- Det har varit en viktig, om än oönskad, erfarenhet som har gett mig insyn i landets fängelseförhållanden. Jag har tagit del av olika människoöden, sett landets olika problem inifrån, från olika individers och gruppers perspektiv.

Text: David Scott, frilansskribent