Latinamerikanska experter vill bredda kampen för klimatet

Kampen mot klimatförändringarna kan inte bara stödjas på naturvetenskap utan kräver också insatser från en ny expertgrupp - samhällsvetare som specialiserat sig på klimatfrågan. Det menar en grupp latinamerikanska forskare.

Medan klimatförändringarnas effekter blir allt tydligare ställs mänskligheten inför en rad komplicerade socioekonomiska frågor, och för att lösa detta behövs det en annan form av experter. Det var budskapet från en panel bestående av några av Latinamerikas främsta klimatforskare, som nyligen möttes vid universitetet Unam, i den mexikanska huvudstaden Mexico City.

- Lösningen på klimatfrågan finns inte i hos naturvetarna, utan bland olika samhällsvetare - politiker, politiska experter, psykologer, sociologer, ekonomer, säger Carlos Gay, som är chef för Unams program för forskning kring klimatförändringar till IPS.

Han menar att det krävs insatser från andra forskningsfält för att hitta lösningar på de svåra frågor som klimatförändringarna ger upphov till.

- Forskningen har redan sedan länge presenterat lösningen - om utsläppen orsakar problemen, så gäller det att drastiskt minska dessa.

Samtidigt menar Carlos Gay att detta kräver komplicerade sociala och ekonomiska omställningar, vilket är frågor som ligger utanför naturvetarnas område.

- Finanskrisen och klimatkrisen har samma ursprung - systemets och marknadens samt vår egen uppfattning om vad utveckling betyder, säger Carlos Gay.

Ökat klimatengagemang

På senare år har fler samhällsvetare börjat engagera sig i klimatfrågan, och deras forskning har i högre grad närmat sig de befolkningsgrupper som själva har drabbats av klimatförändringarnas effekter.

Den kubanske ekonomen Ramón Pichs-Madruga säger till IPS att den utvecklingen är positiv, men liksom Carlos Gray menar han att alltför många samhällsvetare fortfarande är inriktade på sina egna forskningsfält - utan att ta frågan om klimatet på tillräckligt allvar.

En annan deltagare vid panelen var den mexikansk-amerikanske sociologen Paty Romero, som länge efterlyst en mer humanistisk inriktning i forskningen kring klimatförändringarna.

- Klimatförändringarna påverkar många av de saker vi efterfrågar - våra närområden och våra identiteter, den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen, säger hon.

I Mexiko och Centralamerika är behovet av att förstå klimatförändringarna som ett socialt och ekonomiskt problem avgörande, eftersom regionen ligger mellan två världshav och länderna är beroende av det jordbruk som är extra sårbart för ett förändrat klimat.

Kvinnor viktiga i klimatkampen

Dessutom är en stor andel av befolkningarna fattiga, i Mexiko är siffran 46 procent, och i de sju centralamerikanska länderna 48 procent - och det är just de fattiga som är mest sårbara för klimatförändringarnas effekter. Många fattiga befolkningsgrupper bor dessutom på områden som är särskilt utsatta i samband med extrema väderfenomen, som längs bergsdalar och nära kuster.

- Klimatförändringarna förstärker alla tidigare hot. När det redan finns problem med fattigdom och bristande tillgång på vatten, så mångdubblas riskerna av klimatförändringarna, säger den mexikanska forskaren Úrsula Oswald, som är verksam vid Unam.

Hon framhåller hur viktiga kvinnorna är i arbetet när det gäller människors förmåga att anpassa sig till klimatförändringarna. Det är något som hon själv kunnat studera i sin hemregion Morelos i Mexiko.

- Det är kvinnorna som på ett effektivt sätt hanterar vattentillgångarna, som arbetar för att återställa skogar och floder och bär ansvaret för lokalbefolkningen och deras hälsotillstånd, säger Úrsula Oswald. 

Text: Diego Arguedas Ortiz/IPS