Kvinnor på frammarsch efter sociala reformer

Foto: Codo/Wikimedia Commons

Familjebidrag och pensioner har gynnat kvinnor i Latinamerika. Regionens länder har gjort störst framsteg när det gäller jämställdhet under senare år, uppger UN Women.

Enligt UN Women, FN:s enhet för jämställdhet och stärkande av kvinnors rättigheter, är det inte ekonomisk politik utan snarare socialpolitik som indirekt och direkt gynnat kvinnor.

- Det är intressant att se att av alla världens regioner är det Latinamerika som visat störst framsteg, säger Luiza Carvalho regionchef för UN Women, till IPS.

Brasilien har infört välfärdsprogrammet Bolsa Familia där fattiga familjer får bidrag på villkor att deras barn går i skolan, Argentina har infört barnbidrag, Ecuador har infört bidraget Bono de Desarrollo Humano till fattiga familjer mot att barnen går i skolan och går på hälsokontroller och Mexiko har infört bidragsprogrammet Prospera.

Höjda minimilöner har också haft en positiv betydelse för kvinnor som ofta har oproportionerligt låga löner.

- Det har stärkt kvinnors köpkraft och gett dem större möjligheter att fatta beslut och få ett större inflytande i hemmen, säger Luiza Carvalho.

Minskad extrem fattigdom

Initiativ som syftar till att skydda arbetare inom den informella sektorn och icke avgiftsfinansierade pensioner i Argentina, Bolivia, Brasilien, Colombia, Costa Rica och Mexiko har också haft betydelse.

- Det råder inga tvivel om att den extrema fattigdomen minskat i hela Latinamerika till följd av bidragsprogrammen och att de också har bidragit till en ökad jämställdhet, säger Luiza Carvalho.

Men hon är kritisk till att programmen fokuserar på kvinnornas ansvar som mödrar och efterlyser ett ökat föräldraansvar för männen.

- Att anställa fler kvinnor och att ge dem lika höga löner som männen har gett många vinster som inte bara gynnat kvinnorna utan hela familjer, säger Jessica Faieta, chef för FN:s utvecklingsorgan UNDP.

- Vi ser att de positiva erfarenheterna i Latinamerika har inspirerat till liknande program i länder i Afrika och Asien, säger Luiza Carvalho.

Flest kvinnliga ministrar i världen

En rapport som presenterades den 27 april av UN Women visar att Latinamerika har haft den största ökningen av kvinnor på arbetsmarknaden mellan 1990 och 2013.

Globalt sett tjänar kvinnor 24 procent mindre än män och i Latinamerika och Karibien tjänar kvinnor 19 procent mindre än män. Regionen har flest kvinnliga statschefer och 26 procent av ländernas politiker är kvinnor. I genomsnitt är 22 procent av ministrarna kvinnor, vilket är den högsta andelen i världen. Elva länder i regionen har infört lagar för ökad representation av kvinnor inom politiken.

Kvinnor i Latinamerika lägger dock två till fem gånger så mycket tid på oavlönat arbete som männen. Luiza Carvalho påpekar också att mödradödligheten fortfarande är hög, våldet mot kvinnor är utbrett och att 14 av 28 länder i världen som har högst andel kvinnomord ligger i Latinamerika.

Text: Fabiana Frayssinet/IPS
Foto: Codo/Wikimedia Commons