Kvinnor med latinamerikansk bakgrund väver solidariskt nätverk i Sverige

Tusentals kvinnor med latinamerikansk bakgrund har kommit till Sverige av olika anledningar. Nu har en grupp av dessa bildat ett eget nätverk. Initiativtagaren heter Carmen Blanco Valer. Här berättar hon för Latinamerika.nu hur nätverket växt fram.

Vilken bakgrund har de latinamerikanska kvinnorna i nätverket?

- En del av dem kom som resultat av historiska processer som mynnade ut i förföljelse av sociala och politiska aktivister i länder som Chile, Argentina, Uruguay, Peru och Colombia. Andra kom till Sverige drivna av kärlek, studier eller arbete. Oavsett anledningarna till varför de hamnade i Sverige, har många av dessa kvinnor samlats och agerat tillsammans i solidaritet med sociala händelser och processer i Latinamerika. Genom demonstrationer, solidaritetsmöten och fester med insamlingssyften har de latinamerikanska kvinnorna hållit solidaritetslågan levande och påverkat den folkliga opinionen i Sverige samt inspirerat nya generationer kvinnor som fötts här. Dessa unga med latinamerikanska rötter, födda och uppväxta här, har både påverkat och blivit påverkade av den feministiska debatten i Sverige.

Hur bildades nätverket?

- Kvinnonätverket för latinamerikanska kvinnor i Sverige föddes under våren 2013 som en Facebook-grupp med syfte att samordna en eventuell resa till den XIII Latinamerikansk och Karibisk Feministisk Träff i Lima i november i år. Facebook-gruppen växte snabbt, men många kvinnor uttryckte intresse för att nätverka och utbyta erfarenheter oavhängig av resan. Trots olika klass-, etniska- och åldersbakgrund kände de att de hade vissa historiska och kulturella gemensamma drag och intresse för sociala frågor med koppling till kvinnors situation i världen, i synnerhet i Latinamerika och Sverige.

Vad driver er?

- Idag består Facebook-gruppen av fler än 200 kvinnor som utbyter kvinnokamprelaterade länkar. Den drivande kraften tycks vara intresset för att väva fram ett landsomfattande kvinnonätverk för kvinnor med latinamerikanska rötter. Vårt första offentliga uppträdande var under Inspiration Världen i Stockholm 2013, med ett programinslag som avhandlade avkoloniseringen av kvinnokampen, som ett symboliskt sätt att markera samhörighet till den globala rättvise- och solidaritetsrörelsen.

Är ni ett feministiskt nätverk?

- Kvinnonätverket definierar sig inte som ett feministiskt nätverk, åtminstone inte ännu. Anledningen kan vara att många av de kvinnor som kom hit som politiska flyktingar ännu är påverkade av tidigare vänsterledningarnas analys om att särskild kvinnoorganisering och feminism "splittrade rörelserna". En annan anledning tycks vara tidigare alltför eurocentriska perspektiv hos den klassiska feministiska rörelsen i Sverige. Det vill säga bristfälligt intresse för andra erfarenheter och former av kvinnokamp.

- Men i takt med att genusfrågorna uppmärksammats i allt större utsträckning hos rörelserna i Latinamerika, ofta i anslutning till andra rättighetsfrågor såsom miljöfrågor, matsuveränitet och så vidare, har även kvinnorna här blivit öppnare för ämnet. Samtidigt har kvinnornas alltmer utsatta situation i samhället, även i Sverige, blivit alltmer uppenbar för fler. Dessutom har kvinnornas fortsatta underordnade ställning inom folkrörelserna och hotade rättigheter även inom de progressiva processerna i Latinamerika väckt frågor.

Vad är nätverkets syfte?

- Vi vill sammanlänka erfarenheter, intressen och förslag som i sin tur kan bidra till att stärka kvinnor som individer och det latinamerikanska kvinnokollektivet i Sverige. På sikt vill vi även formulera konkreta mål och krav. Under tiden samlas några kring banderolltillverkning inför kvinnodemonstrationen den 8 mars i Stockholm. Idén är att bli synliga med hjälp av den latinamerikanska kreativiteten, det vill säga genom "arpilleras-tekniken", en kvinnotextilkonst som ofta använts i kampen i Latinamerika som nu kommer till användning även i kampen i Sverige.

Vad gör ni just nu?

- Nätverket förbereder bland annat lokala studiecirklar, en distanskurs samt en stor träff i Sverige där unga och gamla, städerskor, dagisfröknar, lärare, tekniker och akademiker, arbeterskor och arbetslösa, mestiser, vita, indianskor och afroättlingar kan föra samman sina röster och bidra med den latinamerikanska diasporans kvinnoröst till den lika mångfaldiga i röster Feministträffen i Lima.

Text: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna
Foto: Arkivbild, Latinamerikagrupperna