Kvinnomord ökar lavinartat

En ny våg av kvinnomord sätter skräck i Centralamerika. Under det senaste decenniet har antalet mord på kvinnor fördubblats i El Salvador, Honduras och Guatemala. I samband med den internationella dagen för kvinnors hälsa kräver kvinnoorganisationer att staterna agerar.

I Honduras mördas en kvinna varannan dag. Mellan år 2000 och 2006 ökade antalet kvinnomord i Guatemala med 183 procent. Under samma period tredubblades antalet fall av intrafamiljärt våld och sexuella övergrepp i Nicaragua. I majoriteten av fallen inleds aldrig någon polisundersökning.

- Ju längre vi låter detta fortlöpa, desto svårare kommer det att bli att stoppa. Vi måste gå samman nu och visa att vi inte accepterar det, säger Ana Carcedo från organisationen Asociación Centrofeminista de Información y Acción (Cefemina) i Costa Rica.

Ana Carcedo är redaktör för undersökningen “No olvidamos ni aceptamos: Femicidio en Centroamerica” [Vi varken glömmer eller accepterar: Kvinnomord i Centralamerika, reds. anm],  som är den första studien i sitt slag. Den visar på en skrämmande utveckling där morden på kvinnor inte bara ökat lavinartat, utan också blivit allt grövre. Rapporten menar att den grymhet med vilken brotten begåtts, talar om att det inte rör sig om vanliga mord, utan om hatbrott. Några av de bakomliggande orsakerna tros vara den globala finanskrisen, korruption och straffrihet.

Studien visar också på sambandet mellan kvinnors ökade makt i samhället och antalet kvinnomord. Då kvinnorna i allt högre grad befinner sig i arbetslivet, tar männen till våld som en kontrollmekanism. Allt oftare ristas budskap som “hora” in på kropparna för att skapa rädsla.

Majoriteten av morden utan utredning

Mellan år 2000 och 2009 mördades 5 027 kvinnor i Guatemala, ett land med cirka 14 miljoner invånare. I Sverige mördades i genomsnitt 17 kvinnor per år under samma tidsperiod. I 70 procent av fallen i Guatemala, inleddes inte någon polisundersökning. Detta beror bland annat på att förövaren ofta dumpar kroppen, som när den hittas tolkas som en prostituerad, gängmedlem eller  drogberoende och ingenting mer händer.

Gärningsmännen finns inom familjen

Unga kvinnor mellan 20 och 29 år löper störst risk att bli mördade. Vanligast är att gärningsmannen är en partner, ex-partner eller en annan familjemedlem. Morden på kvinnor ökar också i samband med sexuella överfall, trafficking, sexuellt utnyttjande och maffiaverksamhet.

Sonia Ibers syster Eneyda mördades år 2004 i Nicaragua av fadern till hennes två barn. Han dömdes till trettio års fängelse, men år 2008 sänktes straffet till endast fem år.

- Det är ett trauma och en ständig smärta vi som familj måste leva med. Det är en förolämpning mot oss att lagarna inte efterlevs och att rättigheter kränks. Det borde vara en kamp för hela samhället att kräva av rättsväsendet att männen som begår dessa brott inte går fria, säger hon.

Sofie Karlström