Kubanska aktivister kräver lag mot kvinnomisshandel

Aktion mot kvinnovåld i Chile, ett av 14 länder i Latinamerika som har en lag gällande kvinnomord. En liknande lagstiftning menar experter behövs även i Kuba. Foto: Wikimedia Commons

Kubanska aktivister och experter menar att det krävs en tydlig lag som förbjuder kvinnomisshandel. Detta för att kunna skydda offren och förhindra våld i nära relationer, ett problem som det fram till nyligen inte talades högt om i landet.

Psykologen Valia Solís är en av många engagerade kubaner som menar att det måste till en lag mot våld i hemmet.

- Våldet mot kvinnor har hållits gömt och detta har bidragit till att förövarna kunnat undgå straff, säger hon.

Valia Solís är engagerad i organisationen Kristna centret för dialog, CCRD, och menar att en lag mot våld i nära relationer inte endast skulle syfta till att förövare döms till fängelse - utan även ha ett förebyggande syfte.


Synen på våld måste förändras

I flera delar av den kubanska författningen och lagstiftningen hänvisas till behovet av jämställdhet mellan könen. Men det finns inga specifika lagar mot könsrelaterat våld, eller utvecklade metoder för att skydda offer för våld i hemmet. Professor Aida Torralbas vid universitetet i Holguín menar att många kommer undan när det gäller våld i nära relationer på grund av straffriheten.

- Människor som blir utsatta för könsbaserat våld är sårbara och en ny lag skulle kunna fungera som ett skydd, säger hon.

Aida Torralbas menar att lagen skulle vara ett officiellt erkännande för att våld i nära relationer inte tolereras och är straffbart. Liksom många andra forskare påpekar hon samtidigt att problemet även måste bekämpas genom att påverka människors sätt att tänka.

- En ny lag måste även sträva efter att påverka människor i icke-patriarkal och icke-sexistisk riktning som leder till ett annat sätt att agera, säger Aida Torralbas.

Socialarbetaren Mercedes Abreu menar att det även behövs utbildning inom poliskåren.

- Poliserna själva vet inte hur dessa frågor ska hanteras, säger Mercedes Abreu.


Bred målgrupp

Hon är verksam inom den kommunala organisationen TTIB i Havanna som sedan många år tillbaka bedriver social verksamhet i huvudstadens fattiga kvarter. TTIB och flera sociala civila organisationer har gemensamt arbetat för att lyfta fram problemen med våld i nära relationer.

Sedan 2007 har centret Oscar Arnulfo Romero, OAR, tillsammans med andra grupper varje år organiserat manifestationer mot kvinnomisshandel i samband med Internationella dagen mot våld mot kvinnor i slutet av november.

Mercedes Abreu menar att kampen mot kvinnomisshandel måste föras genom att stora delar av samhället engageras - däribland familjer, skolor, husläkare, socialarbetare, kyrkor, medier och rättsväsende.

Enligt FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien, Eclac, har 20 länder i regionen numera infört lagar mot våld i nära relationer. I 14 länder har det införts särskilda lagar mot mord på kvinnor, så kallade femicide. 

Text: Patricia Grogg/IPS