Kuba storsatsar på fiskodlingar

Under flera årtionden bedrevs överfiske utanför Kubas kuster och landet har även drabbats av konsekvenserna av det globala rovfisket. Foto: Myles Tan, Flickr

Förra året producerades rekordmycket odlad fisk på Kuba. Men målet är ännu högre satt – landets myndigheter vill fördubbla fiskodlingarnas produktion fram till år 2030.

Förra året levererade Kubas fiskodlingar en fångst på drygt 27 500 ton. Målsättningen är att den siffran inom 15 år ska uppgå till dryga 49 000 ton odlad fisk.

Den samlade kubanska fiskeindustrin kan för närvarande bara tillgodose en mindre del av efterfrågan från landets dryga elva miljoner invånare. Dessutom tillkommer efterfrågan från de allt fler turister som besöker landet. I år beräknas fler än tre miljoner utländska turister komma till landet, en rekordhög siffra.

Trots att den inhemska kubanska livsmedelsindustrin har ökat sin produktion något tvingas landet spendera motsvarande närmare 16 miljarder kronor om året på att importera mat – däribland fisk.

Internationellt intresse
Guillermo Rodríguez är chef för fiskodlingen La Juventud som ligger i Los Palacios. Odlingen anses vara landets främsta när det gäller produktionen av den mycket populära fiskarten tilapia. Verksamheten drivs av det statliga företaget Pescario.

Här har man kraftigt lyckats öka produktionen av fisk med hjälp av bland annat statliga pengar och utländska investeringar. Odlingen får även stöd av FN:s livsmedelsorganisation, FAO.

- Vi har fått betydligt bättre resultat, produktionen av tilapia har ökat från 4 ton per hektar till över 13 ton, berättar Guillermo Rodríguez.

Satsningen på genetiskt förädlad tilapia har även lockat till sig internationellt intresse.

- Tilapia har alltid ingått i den kubanska dieten, men med den här varianten kan vi sälja en fisk av mycket hög kvalitet. Tilapia är den mest populära sorten, berättar veterinären Mercedes Domínguez, som arbetar vid fiskodlingen, för IPS.

Restriktioner mot havsfisket
Samtidigt säger Pescarios chef Jorge Triana att anläggningen, som vars fisk säljs till provinsens 140 000 invånare, är i behov av underhåll. Tekniken skulle behöva uppgraderas och anläggningen har problem med sina kylanläggningar.

Jorge Triana beräknar att den fisk som produceras här täcker runt 30 procent av den efterfrågan som finns i provinsen.

- Vår fisk anländer till affärerna på morgnar och är slut igen på eftermiddagarna, säger han.

Jorge Triana berättar att man just nu arbetar för att kunna öka produktionen betydligt.

Margarita Cepero har de senaste tio åren bedrivit en fiskfarm i provinsen Matanzas.

- Kubas och hela världens framtid handlar om akvakultur. Varje år kommer det nya restriktioner mot havsfisket, i syfte att skydda arter, säger hon.

Under flera årtionden bedrevs överfiske utanför Kubas kuster och landet har även drabbats av konsekvenserna av det globala rovfisket.

Text: Ivet González

Foto: Myles Tan, Flickr