Krav på hårdare kontroller efter explosion vid fabrik

Nyligen dödades 32 människor i samband med en stor explosion vid en petrokemisk anläggning i sydöstra Mexiko. Olyckan var inte den första som inträffat i landet och nu kräver experter att det ställs hårdare krav på hur farliga ämnen ska hanteras - och att miljöeffekterna av den senaste katastrofen utreds ordentligt.

Explosionen inträffade den 20 april vid Pajaritos petrokemiska fabrik i hamnstaden Coatzacoalcos i delstaten Veracruz. Vid sidan av de många dödsfallen skadades ytterligare 136 personer.

Robin Perkins, som arbetar för Greenpeace mexikanska avdelning, menar att hanteringen av giftiga ämnen är ett stort och återkommande problem i landet.

- Regleringarna är få och listan över ämnen som är särskilt övervakade är kort. Det råder brist på regler, inspektioner och kontroller, säger Robin Perkins till IPS.

Katastrofen inträffade vid det halvstatliga bolaget PMV:s fabrik där företaget årligen producerar 170 000 ton av plasten polyvinylklorid, PVC, vilket vid förbränning leder till utsläpp av dioxiner och furaner, som är mycket farliga.


Allvarlig miljökatastrof

Explosionen kan på grund av risken för utsläpp av dioxiner vara en av de värsta miljökatastrofer som inträffat i landet. Efter katastrofen samlade experter från Greenpeace in olika prover som tagits från bland annat vatten och marker i närheten av fabriken, ett material som just nu undersöks vid Exeters universitet i Storbritannien. Resultatet väntas bli klart inom några veckor.

Företaget PMV bildades 2013 genom ett samgående mellan det privata företaget Mexichem och det statliga oljebolaget Pemex.

Olyckan var ingen isolerad händelse. Bara i fabriken Pajaritos har det sedan 1991 inträffat minst tre olyckor. Enligt det federala organet för miljöskydd, Profepa, inkommer det varje år hundratals larm som berör farliga ämnen, och minst en större olycka inträffar varje år.

Katastrofen vid Pajaritos understryker behovet av att Mexiko börjar leva upp till den så kallade Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar, så kallade POPs, som undertecknades 2001 och har varit i kraft sedan 2004. Det är en global konvention som syftar till att få bort eller begränsa användningen av flera farliga kemiska ämnen.


Kräver information

I Mexiko har granskningar visat att landet fortfarande har långt kvar innan landet lever upp till konventionen.

Robin Perkins vid Greenpeace menar att myndigheterna måste undersöka och informera om vilka eventuella kemiska ämnen som släpptes ut i samband med explosionen vid fabriken Pajaritos.

- Vi behöver få veta hur arbetare, brandmän och lokalbefolkningar drabbats. Vi talar om påverkan på ett helt ekosystem. Det är nästan omöjligt att inte miljön drabbats, säger Robin Perkins. 


Text: Emilio Godoy/IPS