Kostsamma megaprojekt i Brasilien kantas av korruption

Flera stora energi- och infrastrukturprojekt i Brasilien har blivit mycket dyrare än beräknat och kraftigt försenade. Miljardnotan för korruptionen inom det statliga oljebolaget Petrobras har också spätt på kritiken mot megaprojekten.

I Brasilien har den växande mutskandalen kring den statliga oljejätten Petrobras slagit hårt mot president Dilma Rousseff och den tidigare presidenten Luiz Inácio Lula da Silva som båda tillhör Arbetarpartiet, PT.

Korruptionsskandalen har kostat oljebolaget motsvarande 2,1 miljarder dollar, enligt bolagets finansiella resultat för 2014. Dessutom tvingades Petrobras till nedskrivningar på 14,8 miljarder dollar på grund av övervärderade tillgångar i balansräkningen.

Men den verkliga omfattningen av förlusterna kommer aldrig bli känd. Företaget har förlorat sin trovärdighet på internationell nivå vilket väntas sätta stopp för nya affärer.

Operation biltvätt

Flera stora byggföretag misstänks ha ingått i en kartell som gjort hemliga utbetalningar till Petrobras direktörer för att få kontrakt. En del av pengatvätten sköttes från en bensinstationskedja, något som gett utredningen av korruptionshärvan dess namn - Operacão lava-jato (Operation biltvätt). Pengarna gick till att finansiera kampanjer och muta politiker genom mellanhänder i syfte att de skulle rösta i enlighet med regerande Arbetarpartiet.

För att få kontrakt på raffinaderier och gasledningar fick 27 byggföretag betala in 3 procent av kontraktens värde i mutor till Petrobras chefer mellan 2004 till 2012.

De största förlusterna kan delvis skyllas på dåligt beslutsfattande, dålig planering och misskötsel. Men konsekvenserna är fortfarande oöverskådliga.

Två tredjedelar av Petrobras nedskrivningar gäller raffinaderiet i Abreu e Lima i nordvästra delen av landet och en petrokemisk anläggning i Itaborai utanför Rio de Janeiro som började byggas när Luiz Inácio Lula da Silva var president. Den petrokemiska anläggningen - ett projekt på 21,6 miljarder dollar - betraktas som olönsam och verksamheten har skurits ned. Raffinaderiet är inte färdigställt och att inte avsluta projektet skulle innebära ännu större förluster. Projektet har hittills kostat åtta gånger mer än vad som var beräknat, främst till följd av ett samarbete med Venezuelas statliga oljebolag, där finansieringen uteblivit. Tusentals arbetare har avskedats och utrustning som inte har används kostar miljontals dollar om året att lagra. Leverantörer har gått i konkurs till följd av alla förseningar i projektet.

Planerade projekt läggs ner

Petrobras hade också planer att bygga ytterligare två raffinaderier i de nordöstra delstaterna Ceará och Maranhão, men drog slutsatsen att projekten inte var kostnadseffektiva. Men då hade redan motsvarande 900 000 dollar satsats på inköp och markarbeten.

Antalet stora energi- och infrastrukturprojekt ökade snabbt under den höga ekonomiska tillväxten i Brasilien och till följd av stimulansåtgärder när Luiz Inácio Lula da Silva var president. De flesta av dessa projekt har försenats. Ett projekt som går ut på att vattnet i floden Rio São Francisco ska avledas och ledas in i delstaterna Pernambuco, Paraíba, Ceará och Rio Grande do Norte skulle ha avslutats 2010 men det är inte ens säkert att de två mindre kanalerna kommer att vara klara i slutet av detta år, som president Dilma Rousseff lovat. Projektet har hittills kostat dubbelt så mycket som var beräknat.

Privata projekt, som järnvägsbyggen som exempelvis Transnordestina och Oeste-Leste i nordöstra delen av landet, har också dragit ut på tiden.

Megaprojekten har också lett till protester från ursprungsbefolkningar och kritik från miljömyndigheter och uppges även ha ökat risken för korruption och instabilitet i landet.

Text: Mario Osava/IPS