Konflikten fortfarande olöst

*Ett år efter den colombianska attacken mot ett FARC-läger inne i Ecuador är relationen mellan grannländerna långt ifrån återställd. Anklagelserna kommer från båda håll.* 

För ett år sedan talades det om risk för inbördeskrig mellan Ecuador och Colombia efter den colombianska attacken mot ett FARC-läger inne i Ecuador. Den första mars förra året genomförde den colombianska regeringen en luftattack mot lägret, utan att ha informerat Ecuadors regering som reagerade kraftigt på intrånget på ecuadorianskt territorium och definierade det som en krigshandling. 

Ett år efter konfliktens uppblossande är de diplomatiska relationerna fortfarande brutna. Mycket förblir oklart kring hur attacken egentligen gick till, där tjugofem personer, inklusive en ecuadorian, fyra mexikanska studenter och FARCs andreman Raul Reyes, dödades. 

Organisationen för amerikanska stater, OAS, har under året försökt medla mellan länderna utan några större framgångar. Enligt den senaste versionen från Colombia var attacken aldrig planerad utan genomfördes med mycket kort varsel vilket skulle förklara varför det inte fanns tid att informera de ecuadorianska myndigheterna i förväg.  Detta tillbakavisas dock av Ecuador som kräver att Colombia dels redovisar exakt hur attacken gick till, dels drar tillbaka påståenden om den ecuadorianska regeringens kopplingar till FARC. 

De ideologiska skillnaderna mellan länderna ger bränsle åt konflikten. Ecuador anklagar Colombia för att ha genomfört attacken med amerikansk hjälp och säger sig ha bevis på att det var amerikanska plan som användes i attacken. Colombia å sin sida hävdar att den ecuadorianska regeringen har kopplingar till FARC-gerillan och anklagar dem för att vilja försvara gerillan istället för att hjälpa till i ”kampen mot terrorismen”.   

De senaste månaderna har Ecuador skakats av en inrikesskandal då det framkommit uppgifter om att en av den förre försvarsministern Gustavo Larreas närmaste män haft kopplingar till en narkotikakartell som smugglat droger för FARC:s räkning. Uppgifterna har dock inte verifierats ännu.

_Malena Wåhlin_