Kina gör miljardinvesteringar i Brasilien

Kina planerar stora investeringar för att förstärka infrastrukturen i Brasilien. Ett av projekten är en transkontinental järnväg.

Sammanlagt 35 nya handels- och investeringsavtal undertecknades i samband med att Kinas premiärminister Li Keqiang besökte Brasilien den 19 maj. Paketet är värt cirka 445 miljarder kronor uppger Brasiliens regering. Kinas premiärminister Li Keqiang har även besökt Colombia, Peru och Chile på sin resa i Latinamerika.

Den transkontinentala järnvägen väntas sträcka sig 500 mil från hamnen Açu, 30 mil nordöst om Rio de Janeiro, till en hamn i Peru och användas för export till Asien. Men projektet ifrågasätts av kritiker.

- Det är vansinnigt. De 4 000 meter höga Anderna och de höga kostnaderna gör projektet ogenomförbart. Järnväg kan inte byggas i den oländiga terrängen. Alla spår som har byggts i Anderna har stängts, säger Newton Rabello, professor med inriktning på transportsystem vid Rio de Janeiros federala universitet.

Stora investeringar

Kinesiska företag och kinesiskt kapital väntas få fart på många infrastrukturprojekt som försenats eller avbrutits, som järnvägsbyggen för export av soja från Brasiliens mellanvästra och nordöstra regioner. För det syftet ska en fond på motsvarande 420 miljarder kronor skapas av den kinesiska banken ICBC och brasilianska Caixa Econômica Federal.

När det gäller kritik av obalansen i handelsförbindelserna - latinamerikanska länder exporterar nästan enbart råvaror till Kina - hänvisar premiärminister Li Keqiang till att Kina kommer att satsa mellan 170 och 250 miljarder kronor på industrin i Brasilien.

Kinesiska banker har även beviljat motsvarande 59 miljarder kronor i lån till det statliga oljebolaget Petrobras som skakats av en omfattande muthärva och av stora förluster. Brasiliens gruvjätte Vale har fått lån för inköp av fartyg för transport av 400 000 ton järnmalm. Olja och järnmalm utgör nästan 80 procent av Brasiliens export till Kina. Därför har Kina intresse av att förbättra transportinfrastrukturen och satsningarna kommer också att ge arbete åt kinesiska byggföretag.

"Entusiasmen ororar"

Den bilaterala handeln mellan länderna uppgick till motsvarande 654 miljarder kronor under 2014 och målet är att handeln ska uppgå till över 800 miljarder kronor inom en snar framtid enligt Li Keqiang.

-Starkare förbindelser, i synnerhet ökade kinesiska investeringar, skulle kunna vara positivt för Brasilien men vi måste också inse att Kina kan ha mycket mer att vinna på detta. Kina söker ett större globalt inflytande och allianser med tillväxtländer i andra regioner. Med nära fyra triljoner dollar i valutareserver kan Kina finansiera utveckling i vilket land som helst. Brasilien är i behov av finansiering men agerar utan någon strategi. Entusiasmen över de kinesiska investeringarna oroar mig, säger Luis Afonso Lima ordförande för Sobeet, ett brasilianskt förbund som arbetar med studier av transnationella företag och ekonomisk globalisering.

Han påpekar att Kina tidigare har misslyckats med att leva upp till sina löften om investeringar i industrin på bland annat omkring 80 miljarder kronor 2004.

Text: Mario Osava/IPS