Japan försöker återuppta kritiserad valjakt i Antarktis

Knölval utanför Antarktis. Foto: Brocken Inaglory/Wikimedia Commons

Japan presenterar ett nytt förslag på valfångstprogram, för att återuppta sin valjakt med vetenskapliga syften i Antarktis – trots att den Internationella domstolen i Haag utfärdade en dom så sent som förra året för att stoppa jakten. Förslaget fördöms av experter från flera latinamerikanska länder.

Domstolen tog beslut om jaktstopp sedan det framkommit att jakten inte fyllde några egentliga vetenskapliga syften. På grund av detta nya förslag till program samlades nyligen experter från flera latinamerikanska länder till en presskonferens i Santiago de Chile, där de fördömde det nya förslaget och påvisade varför valjakten inte får återupptas i Antarktis.

Den 31 mars 2014 beordrade den Internationella domstolen i Haag Japans regering att upphöra med sin vetenskapliga jakt i Antarktis. Detta efter att det framkommit att Japans valfångstprogram Jarpa II inte fyller sitt vetenskapliga syfte i enlighet med Internationella Valfångstkomissionens (IWC) stadgar.  Domstolen påvisade att denna slakt av valar bryter både mot moratoriet för kommersiell valfångst och mot södra Ishavets status som skyddat område.

Bara en täckmantel

Experterna som samlats i Santiago de Chile menar att det nya valfångstprogrammet, Newrep-, inte är mer än en ny täckmantel som skulle tillåta Japan att fortsätta med den illegala valfångsten med kommersiellt syfte i södra Ishavets skyddade områden. Specialistgruppen blickar nu framåt mot IWCs vetenskapliga kommittés nästa möte, som kommer att hållas i Kalifornien i slutet av maj. På detta möte kommer Japans regering att försöka validera sitt nya förslag till program inför den vetenskapliga kommitténs medlemmar. Programmet har som mål att mot slutet av 2015 och under de kommande tolv åren återuppta jakten av hundratals vikvalar i det Arktiska området.

Specialister från Argentina, Brasilien, Chile och Costa Rica höll presskonferens i Santiago, med stöd av senator Baldo Prokurica.

Roxana Schteinbarg, verkställande samordnare på Instituto de Conservación de Ballenas de Argentina (argentinska institutet för skydd av valar) var en av de som kritiserade Japan.

– Organisationen jag representerar har lång erfarenhet av forskning på levande sydkapare i Patagonien, Argentina. Baserat på kunskaperna vi erhållit just genom denna forskning kan vi försäkra att det som Japans regering vill uppnå med sitt nya program endast är att fortsätta förvränga vetenskapen. Allt vi behöver veta om valar och dess ekosystem kan vi ta reda på med hjälp av tekniker och studier som inte dödar några individer. Därför kommer vi inte att acceptera att IWC godkänner någon som helst typ av vetenskapligt program som medför att valar dödas.

Med på presskonferensen fanns även José Truda Palazzo, Brasiliens före detta IWC-ombud. Han uttryckte sin oro för att revisionen av förslaget ännu en gång genomförs på möten bakom stängda dörrar där mycket få forskare från södra halvklotet, och särskilt få från Latinamerika, deltar.

– Detta trots att vi är direkt påverkade av Japans oavbrutna försök att illegalt jaga valar i en region med stort strategiskt värde för våra intressen i Antarktis.

Fortsättningsvis talade Javier Rodríguez, forskare och direktör för Fundación Promar de Costa Rica.

– Det är verkligen upprörande hur Japans regering försöker att inte låtsas om den Internationella domstolens tydliga och avgörande domslut, och vi hoppas att den vetenskapliga kommittén gör gällande sina villkor inom IWC och avslår det nya förslaget.

Får stöd av Chiles regering

Elsa Cabrera, i egenskap av verkställande direktör för chilenska Centro de Conservación Cetacea, hävdade att tillämpningen av den japanska regeringens nya förslag på program för valfångst vore mycket oroande, eftersom det skulle stärka landets valfångstpolitik i ett område där valarna skyddas från jakt av internationell rätt. Det skulle också allvarligt försvaga de åtgärder som vidtagits i och med Antarktisfördraget, för att värna om freden och principerna för vetenskaplig forskning.

Vidare menade Juan Carlos Cárdenas, direktör för chilenska Centro Ecocéanos, att försöket att introducera den japanska regeringens ”nygamla” valfångstprogram utgör ett hot mot den Antarktiska miljön, liksom mot de latinamerikanska folkens och staternas strategiska intressen i det känsliga området.

– Premiärminister Abes senaste yttranden i frågan tyder på att den icke-vetenskapliga valfångsten endast är spjutspetsen på den japanska expansionsstrategin för södra halvklotets havsområden. Detta tvingar de latinamerikanska staterna och dess medborgare att ändra på diskussionens själva grundtanke och ta upp temat både på regional och på internationell nivå, bortom IWCs snäva ramar.

Specialisterna stöddes av senatorn Baldo Prokurica, som tillsammans med ett växande antal kongressledarmöter har utmärkt sig genom att kritisera dödandet av valar i södra Ishavet. Det bör även nämnas att den chilenska senaten i oktober 2014 enhälligt antog ett avtal som kräver att president Michelle Bachelet ingriper och stoppar fortsatt valslakt i Antarktis. Som resultat av detta skickade utrikesdepartementet en protestskrivelse som starkt uppmanade Japans regering att omedelbart upphöra med sin jakt i södra Ishavet.

Procurika kommenterade, angående specialisternas uttalanden om icke dödande valforskning, att denna jakt i förmodat forskningssyfte inte är försvarbar.

– Just därför vill vi ställa Japan inför rätta, för att resten av länderna omkring Stilla Havet och länderna som kan komma att påverkas av överenskommelsen ska vara uppmärksamma och inta en kompromisslös position inför ett land som inte följer ett beslut från den internationella domstolen.

Text: Centro de Conservación Cetacea, Centro Ecocéanos

Översättning: Kajsa Jansson, frilansskribent