Jamaica investerar i förnyelsebar energi

En ny solcellsanläggning väntas bli det största projektet i sitt slag i Karibien. Motsvarande drygt 1,7 miljarder kronor investerades i vindkraft och solkraft i Jamaica under förra året.

I slutet av året ska Jamaica ha stärkt sin kapacitet inom förnybar energi med ytterligare 115 megawatt.

För närvarande kommer 90 procent av landets el från fossila bränslen. Regeringen har förbundit sig till att minska landets koldioxidutsläpp genom att öka mängden el från förnyelsebara energikällor från nuvarande 9 procent till 15 procent till 2020.
 

Skyhöga elpriser

År 2011 uppgick importen av olja till 15 procent av landets bruttonationalprodukt. Målen för den nationella energipolitiken är att minska kostnader och uppfylla internationella avtal om att minska koldioxidutsläppen. Bland annat ska den del el som produceras av olja minska från 95 till 30 procent, uppger Julian Robinson, assisterande minister.

Beroendet av fossila bränslen bidrar till miljöförstöring, ökade sjukvårdskostnader och globala klimatförändringar.

Företagsledare uppger att de höga kostnaderna är ett stort hinder för landets ekonomiska utveckling och den främsta orsaken till företagsmisslyckanden. I Jamaica är elpriserna bland de högsta i regionen. Elen kostar motsvarande 3,40 kronor per kilowattimme.

Det beräknas att 10 mellanstora vindkraftsparker med en kapacitet på 60 megawatt vardera skulle tillgodose hälften av landets energibehov.

Under förra året uppmanades flera företag att lämna anbud i upphandling av vindkrafts- och solkraftsprojekt för att hjälpa landet minska sitt beroende av fossila bränslen.


Solceller minskar elkostnader

Content Solar Limited, ett jamaicanskt dotterbolag till det amerikanska bolaget WRB Enterprises, har börjat bygga en solcellsanläggning som ska förse 20 000 bostäder med elektricitet.

- Solcellsanläggningen kommer vara det största projektet i sitt slag i Karibien och kommer leverera ren och tillförlitlig el till ett stadigt pris i Jamaica. Projektet kommer att ersätta en årlig förbränning av 11,3 miljoner liter fossila bränslen, säger Robert Blenker som är vd för WRB Energy.

- Projektet är i linje med regeringens plan att verka för billigare och effektivare elproduktion, säger Julian Robinson.

Han påpekar att regeringen även gjort det möjligt för hushållen att sänka sina elkostnader genom att producera egen el och sälja överskottet.

Enligt uppgifter som presenterades 2013 av forskningsinstitutet Worldwatch Institute, som arbetar med miljöforskning ur ett globalt perspektiv, skulle en ökad användning av soldrivna varmvattenberedare bland landets hushåll kunna spara stora mängder energi - mellan 75 till 100 gigawattimmar per år.

En övergång till el från i huvudsak förnyelsebara energikällor skulle kunna innebära besparingar på motsvarande 107 miljarder kronor fram till 2030.

Enligt Worldwatch Institute skulle den genomsnittliga elkostnaden bli 67 procent lägre 2030 jämfört med 2010 om landet nästan uteslutande skulle använda el från förnyelsebara energikällor. För att 93 procent av landets el skulle komma från förnyelsebara energikällor skulle det krävas investeringar på motsvarande 51 miljarder kronor till 2030. Alexander Ochs från Worldwatch Institute säger  att sol- och vindenergi skulle kunna täcka hela landets elbehov.

Text: Zadie Neufville/IPS