Investeringar i infrastruktur når rekordnivåer

Nya uppgifter från Världsbanken visar att investeringarna i infrastruktur i världens tillväxtekonomier har skjutit i höjden.

Investeringarna förra året överträffas endast av nivåerna som hölls 2010-2012, enligt Världsbanken.

Totalt investerades över 880 miljarder kronor i infrastruktur i 139 tillväxtländer 2014 och endast fem länder - Brasilien, Colombia, Indien, Peru och Turkiet stod för 73 procent av det totala. De största investeringarna har gjorts inom transportsektorn medan energisektorn stått för flest nya projekt. Studien omfattar 6 000 projekt mellan åren 1990 och 2014.

Bent Flyvbjerg som är världens mest citerade forskare när det gäller förvaltning och planering av megaprojekt uppger dock att endast ett av tusen megaprojekt slutförs inom överenskommen tid, inom budget som slagits fast och enligt vad som utlovats från början. Hans omfattande databas visar att i nio av tio megaprojekt överskrids budgeten, ofta med över 50 procent, medan det i huvudsak är skattebetalarna som får stå för notan. Nancy Alexander vid Henrich Böll Foundation konstaterar att det kan få ödesdigra konsekvenser för länders nationella budgetar.

Text: Kanya D'Almeida/IPS