Internationell domstol avgör utdragen tvist mellan gruvbolag och El Salvador

Ett australiskt gruvbolag har stämt El Salvadors regering på över 300 miljoner dollar för dess vägran att ge bolaget rätten att utvinna guld i en gruva i landet. På måndagen inleddes slutförhandlingarna i processen i en skiljedomstol i Washington.

Gruvbolaget Oceana Gold har stämt staten i El Salvador på de förtjänster som företaget anser att de hade kunnat tjäna under den långa tid som tvisten pågått och stämningen har lämnats in med hänvisning till en kontroversiell klausul i ett frihandelsavtal.

Regeringen i El Salvador hänvisar istället till nationella lagar och regleringar som syftar till att skydda människor och miljö, samt hävdar att gruvprojektet skulle utgöra ett hot mot landets vattentillgångar. Dessutom menar man att Oceana Gold inte följt de regler som gäller för att ett företag ska få tillstånd att utvinna guld. År 2012 fastslog El Salvador att man för tillfället inte skulle godkänna några nya gruvprojekt i landet.

Nu prövas fallet av ICSID, en skiljedomstribunal som sorterar under Världsbanken.

Lokalbefolkningen  oroad

Enligt projektets kritiker skulle utvinningen leda till en användning av enorma mängder vatten för att få fram en mindre mängd guld. Dessutom skulle det krävas att cyanid och andra giftiga kemikalier används vid brytningen. Detta oroar lokalbefolkningen, i synnerhet med tanke på att FN slagit fast att närmare 90 procent av ytvattnet i El Salvador redan är förorenat.

På måndagen demonstrerade hundratals människor framför Världsbankens byggnad i Washington, både för att visa sitt stöd för El Salvadors hållning i processen, men också för att visa sin skepsis mot hela förhandlingen. Protesten sammanföll med att El Salvadors självständighetsdag inföll på måndagen.

- Vi firar självständigheten, men framför allt uppmärksammar vi alla människors värdighet och rätt att leva ett bra liv. I denna gruvprocess skulle det användas vissa verkligt giftiga ämnen som skulle förstöra miljön, och lokalbefolkningen skulle drabbas, sade Fader Eric Lopez, som deltog vid demonstrationen och arbetar vid en kyrka i Washington som besöks av många salvadoraner.

Lagar har skrivits om

Från början var det ett annat gruvbolag, det Kanada-baserade Pacific Rim, som år 2002 upptäckte lukrativa mineraltillgångar längs floden Lempa i El Salvador. Landets dåvarande regering ska enligt uppgift ha uppmanat bolaget att ansöka om tillstånd att utvinna fyndigheterna, men ansökningsförfarandet kom att dra ut på tiden, bland annat på grund av folkligt motstånd.

Pacific Rim valde då att med hänvisning till en klausul i det centralamerikanska frihandelsavtalet DR-CAFTA inleda en process mot El Salvador. År 2012 beslutade ICSID att processen kunde drivas vidare, med hänvisning till en klausul i El Salvadors lagstiftning om investeringar. Sedan dess har dock El Salvadors lagar skrivits om för att förhindra att liknande situationer ska uppstå i framtiden.

Förra året köptes Pacific Rim av Oceana Gold. Inga representanter för bolaget som IPS varit i kontakt med har velat kommentera den fortsatta processen, men förra året meddelade företaget att de planerade att driva stämningen vidare med förhoppningen att nå fram till en förhandlingslösning.

Enligt salvadoranska lagar måste ett företag som vill utvinna naturtillgångar även få stöd för verksamheten av lokalbefolkningen. Men enligt den humanitära organisationen Oxfam America har gruvbolaget bara lyckats vinna lokalbefolkningens gillande för en mycket liten del av de områden som skulle påverkas av gruvprojektet.

Något officiellt datum för när ICSID:s beslut i frågan ska komma finns inte, men de flesta bedömare menar att det kommer att meddelas framåt slutet av detta år.

Text: Carey L. Biron/IPS

 

Läs mer:

Gruvbolag hotar med att stämma delstatsregering

Global kritik mot kanadensiska gruvföretag