Ideologiska motpoler inför omval

Regeringspartiet FMLNs kandidat Salvador Sánchez Cerén vann som väntat presidentvalet i El Salvador. Eftersom han inte nådde de 50 procent av rösterna som krävs för att vinna i första valomgången väntar nu ett ovisst omval mellan honom och den främsta utmanaren, Arenas Norman Quijano.

Den nuvarande vicepresidenten Salvador Sánchez Cerén, som företräder det vänsterorienterade regeringspartiet FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), tog en övertygande seger i söndagens presidentval då han enligt de preliminära beräkningarna segrade med knappt 49 procent av rösterna. Högerpartiet Arena (Alianza Republicana Nacionalista), med sin kandidat Norman Quijano, fick knappt 39 procent av desamma. På tredje plats, med 11,4 procent av rösterna, kom Unidad, ett nyligen bildat utbrytarparti från Arena som företräds av den före detta presidenten Antonio Saca. Resultatet speglar relativt väl de opinionsundersökningar som gjordes innan valet, då majoriteten av dessa indikerade att Sánchez Cerén skulle vinna valet men att han inte skulle få de 50 procent av rösterna som krävs för att undvika omval.

FMLNs segermarginal blev dock större än förväntat och man kan konstatera att Sánchez Cerén var ytterst nära att segra redan i den första valomgången. Omvalet mellan de två främsta kandidaterna, Sánchez Cerén och Quijano, kommer att äga rum den 9 mars. 

Politiska ytterligheter

Sánchez Cerén och Quijano företräder två ideologiska ytterligheter vars anhängare, allt sedan fredsavtalen 1992, gör upp via valsedeln istället för på de slagfält som utgjorde skådeplatserna för den 12 år långa väpnade konflikten i landet.
FMLNs Sánchez Cerén var en framträdande gerillaledare under denna konflikt och var även en av dem som undertecknade fredsavtalen. Därefter satt den idag 69-årige Sánchez Cerén, som till yrket är utbildad lärare, periodvis i landets parlament innan han 2009 utsågs till vicepresident. Han lämnade denna post i juni 2013 för att på heltid ägna sig åt kampanjarbete inför presidentvalet.

Sánchez Cerén har en betydligt mer radikal framtoning än FMLN:s nuvarande president Mauricio Funes, som tagit ställning mot Chavez till förmån för den mer moderata vänsterpolitik som brukar associeras med Lula och Brasilien. Han har, till skillnad mot Funes, exempelvis aviserat att El Salvador med honom vid rodret kommer att integreras i såväl den mellanstatliga, vänsterorienterade organisationen ALBA som Petrocaribe, där Venezuela säljer olja till förmånliga priser - vilka båda är organisationer som uppstod på Chavez initiativ.

Den 67-årige Quijano, som till yrket är tandläkare, påbörjade sin politiska bana på allvar 1994 då han fick en plats i landets parlament, där han sedermera blev kvar tre mandatperioder i följd. År 2009 valdes han till borgmästare i huvudstaden San Salvador, och återvaldes 2012 innan han i augusti 2013 lämnade uppdraget för att på heltid sysselsätta sig med kampanjarbete inför presidentvalet. I sina verbala attacker mot FMLN och Sánchez Cerén, har Quijano riktat in sig på just kopplingarna till Chavez och vänsterextremism. Arena är ett utpräglat högerparti som historiskt sett har nära band till den ekonomiska eliten i landet. Quijano förespråkar minimal statlig inblandning i ekonomiska angelägenheter, vilket bland annat innebär gynnsamma skattesatser för företagare.

Våldet och ”maras” i fokus

De politiska sakfrågor som dominerat valkampanjerna så långt - och sannolikt kommer att fortsätta vara i centrum fram till omvalet - är landets problem vad gäller brottslighet i allmänhet och kriminella ungdomsgäng i synnerhet. Antalet mord har visserligen reducerats kraftigt sedan de två största gängen, Mara Salvatrucha och Barrio 18, ingick en uppmärksammad fredsuppgörelse i mars 2012. Men utpressning och kidnappningar är alltjämt vanligt förekommande, och kritiker menar att gängen genom fredsuppgörelsen har fått en ökad legitimitet som undergräver statens roll.

Quijano har kritiserat regeringen för att ligga bakom förhandlingarna mellan gängen – vilket Funes förnekar – och har lovat att bekämpa förekomsten av "maras" genom "hårda tag"  ("mano dura").  Han har sagt att han ska göra allt han kan, med militärens hjälp om så krävs, för att eliminera dessa strukturer. Sánchez Cerén förespråkar istället utbildning och prevention, vid sidan av polisiära insatser, som alternativa åtgärder för att komma tillrätta med problemen. För att bekämpa fattigdomen i landet, som enligt FN:s senaste rapport uppgår till 41 procent fattiga och 11 extremt fattiga, säger sig Sánchez Cerén även vilja fortsätta arbetet med de sociala program som den nuvarande regeringen sjösatt.

Andra teman som präglat debatterna innan valet är den bekymmersamma ekonomiska situationen, liksom de korruptionsanklagelser som har riktats mot den före detta presidenten Francisco Flores (1999-2004) och som nyligen ledde till att han tvingades lämna sitt uppdrag som Quijanos rådgivare.

Ovisst omval

Utgången i omvalet den 9 mars ter sig högst oviss i dagsläget. Det kommer sannolikt endast vara fråga om någon procentenhet som avgör om vänstern och FLMN får förnyat förtroende eller om högerpartiet Arena åter igen hamnar i maktposition. Arena och Quijano hoppas att de drygt 11 procent av väljarna som röstade på Unidad föredrar de ideologiskt närbesläktade Arena framför FMLN i den andra valomgången, trots splittringen mellan de två högerpartierna.

För att Sánchez Cerén ska kunna ta någon andel av dessa röster krävs det sannolikt att han lyckas framstå som mindre radikal än vad hans politiska fiender försöker utmåla honom som. Möjligen är det i detta syfte som han nyligen försäkrat att han står för en företagsvänlig politik som garanterar juridisk säkerhet till utländska investerare. President Funes har därtill skridit till hans sida och med eftertryck sagt att El Salvador är det land i Centralamerika som har bäst relationer med USA, och att länder såsom Colombia och Chile är landets närmaste bundsförvanter i Sydamerika. Sánchez Cerén står inför en historisk utmaning - FLMN har aldrig tidigare, trots flera försök, lyckats vinna något presidentval med en kandidat som deltagit i den väpnande konflikten.

Text: Petter Svensson, frilansskribent