Höjd minimilön kan skapa arbetslöshet

På julafton meddelade president Manuel Zelaya att minimilönen höjs från 1 500 kronor i månaden till 2 450 kronor i städerna och 1 800 på landsbygden. I städerna innebär detta en höjning med drygt 60 procent.

Kritiker menar att höjningen är alltför drastisk och att den kommer att leda till ett stort antal avsked och därmed ännu fler arbetslösa i ett land som redan lider av hög arbetslöshet. Enligt en studie från Honduras råd för privata företagare,  Cohep,  kommer 250 000 personer att förlora jobbet då arbetsgivare inte har råd att betala ut den nya högre minimilönen utan att först avskeda flera av sina anställda.

Lönehöjningen är dock inte obefogad då basvarukorgen för en familj på fem personer beräknas till cirka 2,600 kronor i månaden, enligt Arbetssekretariatet.

Hilda Sterner, praktikant för Latinamerikagrupperna