Historisk dom återlämnar mark till emberafolket i Colombia

Vårt förslag på bildtext: Stora utmaningar måste övervinnas för att återbördandet av marken till urfolket i Alto Andágueda ska bli lyckat. Sverige har en mycket positiv inställning till processsen och följer den nära.

I september i år beslutade hovrätten i regionen Antioquia att 50 000 hektar mark ska återbördas till urfolket embera i reservatet Alto Andágueda i Chocó, västra Colombia.

Lagen om gottgörelse till konfliktens offer och återlämnande av illegalt förvärvad markegendom antogs i juni 2011.

Ricardo Sabogal, direktör för den statliga enheten för återbördande av mark, beskriver domslutet som historiskt, inte bara i Colombia utan i hela världen. Det är första gången en domstol erkänner att en etnisk minoritet som under decennier lidit av konflikten ska återbördas sin mark. Mark på vilken det dessutom finns stora nationella intressen i form av guldfyndigheter som staten via koncessioner beviljat till multinationella gruvföretag. 

Urfolket i Alto Andágueda har drabbats hårt av konflikten. Både gerilla och paramilitär trängde in på deras mark och väpnade sammandrabbningar förekom frekvent. Massaker, sexuellt våld, begränsningar av rörelsefrihet, mord på ledare – de otaliga kränkningarna av mänskliga rättigheter ledde till att hundartals familjer var tvungna att fly till städer som Bogotá och Medellin.

Under torsdagen i förra veckan samlades traditionella auktoriteter, urfolksledare och embera-familjer från Alto Andágueda i Chocós huvudstad Quibdó för att ta emot domslutet av direktör Sabogal i en officiell ceremoni.

Sverige har aktivt bidragit till att lagen om gottgörelse till konfliktens offer kom till och enligt ambassadör Marie Andersson de Frutos, som deltog i ceremonin, ”uttrycker Sverige sitt stöd som en allierad för freden i Colombia.”

Enligt Sabogal är det ytterst viktigt att domslutet efterlevs och att myndigheterna uppfyller sina skyldigheter.

- Om inte det första domslutet följs, hur går det då med de kommande, frågar han sig.

Såväl direktör Sabogal som ambassadör Andersson de Frutos har ett stort intresse av att processen blir lyckad. Båda lovade att besöka reservatet i Alto Andágueda i februari nästa år.

Text: Viena Rainio och Linnéa Lagergren, Fredsobservatörer för Kristna Fredsrörelsen i Colombia

Foto: Linnéa Lagergren