Handelsavtal med EU får hård kritik från Ecuadors småjordbrukare

I juli anslöt sig Ecuador till det handelsavtal med EU som Colombia och Peru sedan tidigare har. Avtalet underlättar export av varor till EU, men landets småbrukarrörelser är kritiska och menar att avtalet utgör ett hot mot landets småjordbrukare och matsuveränitet.

Handelsavtalet gör det möjligt för Ecuador att lättare exportera fiskeprodukter, bananer, blommor, kaffe, kakao och andra betydelsefulla exportvaror till EU. Idag står bananexporten för cirka 30 procent av landets totala export till EU. På samma sätt kommer flera Europeiska exportvaror, som mejeriprodukter och alkoholhaltiga drycker, att fritt etablera sig på den ecuadorianska marknaden. År 2013 uppgick handeln mellan Ecuador och EU till närmare 4,9 miljarder Euro.

Den ecuadorianska regeringen menar att europeiska företag främst kommer att tilldelas stora offentliga kontrakt på områden där den inhemska industrin inte har kapacitet. Parallellt kommer det småskaliga jordbruket, främst i landets andinska region, att bevaras. Men detta är något som flera småbrukarrörelser ställer sig mycket tveksamma till.

- Ett handelsavtal med EU utgör ett hot mot småjordbrukarnas försörjning, deras familjer och alla människor som de förser med mat, säger Romelio Gualán, ordförande för småbrukareorganisationen Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNC-EA).

Småproducenter drabbas hårt

- Handelsavtalet innebär att Ecuadors småjordbrukare får konkurrera mot EU, som idag är världens största exportör av bearbetade livsmedel och den näst största exportören av mejeriprodukter, fastslår Gualán.

CNC-EA menar att Ecuadors mejerisektor är en av de sektorer som kommer att drabbas hårdast av handelsavtalet med EU. Detta på grund av alla bidrag som EU:s mejeriproducenter årligen får. I genomsnitt får en mjölkproducent i Tyskland 8000 Euro per år i direkta bidrag, medan ecuadorianska producenter inte får något statligt stöd alls. Dessa omfattande bidrag säkerställer att produktiviteten är mycket högre och att priserna är lägre än i Ecuador, vilket kan leda till att den nationella mjölkproduktionen slås ut.

I Ecuador är 900 000 människor, av vilka många är kvinnliga småbrukare, beroende av mjölkproduktionen som inkomstkälla. Dessa människor omsätter cirka 700 miljoner amerikanska dollar om året och garanterar landets självförsörjning av mjölk.

Båda parterna, EU och Ecuador, kommer nu att inleda den nödvändiga juridiska granskningen av de överenskomna handlingarna. Därefter börjar den interna ratificeringsprocessen i EU och Ecuador.

Text och foto: Oscar Barajas, Latinamerikagrupperna

 

Fakta

Förhandlingar om ett associeringsavtal mellan Det Andinska Gemenskapet och EU inleddes 2007.  Bolivia och Ecuador beslutade att avbryta sitt deltagande i förhandlingarna år 2008 respektive 2009. Colombia och Peru fortsatte förhandlingsprocessen och kom överens om ett avtal under 2010. Det handelsavtalet innehåller en klausul som gör det möjligt för Ecuador och Bolivia att ansluta sig till avtalet. I början av 2014 återupptog Ecuador förhandlingarna med EU och beslutade i juli 2014 att ingå i handelsavtalet.

Läs mer:
EU and Ecuador conclude negotiations for trade and development agreement
Frihandelsavtal hyllas av marknaden - men kritiseras av småjordbrukare
Historisk bananöverenskommelse kan leda till handelsavtal med EU