Grön el når fler i Centralamerika

Foto: Boyd Norton/Wikimedia Commons

Länderna i Centralamerika har under det senaste årtiondet blivit mindre beroende av fossila bränslen vid produktionen av el, samtidigt som många fler invånare har fått tillgång till elektricitet i sina hem.

För 16 år sedan hade bara 69 procent av befolkningen i Centralamerika tillgång till el, en siffra som år 2013 hade stigit till 90 procent, enligt en rapport från FN-organet Eclac.

Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan länderna. Ett land som kommit långt är Costa Rica, där 99 av 100 invånare i dag har tillgång till el. I andra änden av skalan finns Nicaragua, där endast 75 procent av befolkningen har el i sina hem.

Costa Rica är samtidigt det land som ligger främst i fråga om rena energikällor, 95 procent av den el som produceras i landet är i dag grön. I Honduras och Nicaragua kommer däremot nästan hälften av elen från fossila bränslen.

Grön el minskar kostnader

Samtidigt har elproduktionen en direkt inverkan på ländernas ekonomier. De länder som använder fossila bränslen för att producera el har dubbelt så höga kostnader.

- Länder som satsar på förnyelsebara energikällor, som Costa Rica, lägger mindre än fem procent av bruttonationalprodukten på olja. I Honduras och Nicaragua är oljekostnaden i stället tolv procent av bruttonationalprodukten, säger forskaren Diego Fernández, som är knuten till Costa Ricas universitet.

Centralamerika, en region med 48 miljoner invånare, importerar fossila bränslen, främst för transporter, men också för elproduktion. Enligt Eclac steg regionens kostnader för importen av olja kraftigt mellan år 2000 och 2014.

Samtidigt har den snabbt ökande produktionen av el under samma period främst gällt satsningar på gröna energikällor.

- Tack vare regionala avtal och nationella satsningar har andelen el som kommer från förnybara källor ökat från 57 till 64 procent, säger Víctor Hugo Ventura, vid Eclacs avdelning för energifrågor.

Enligt honom satsas det främst på vattenkraft i regionen, även om flera sådana projekt har stoppats eller försenats på grund av protester.


Krokig utveckling

Men utvecklingen är inte spikrak. I Guatemala har man exempelvis lyckats öka andelen el som kommer från förnybara källor under de senaste åren - samtidigt som landet har fortsatt att investera i kolkraftverk. Nyligen invigdes ett nytt kolkraftverk, som nu producerar mest el i landet. Enligt Víctor Hugo Ventura var dock den satsningen ett misstag, som landet beslutade om 2007, då oljepriserna var skyhöga. Han menar att den energikälla som sannolikt kommer att öka i regionen under kommande år är naturgas, även det en fossil energikälla.

Regionens länder - Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama - har sedan länge uppmanats av internationella organ att minska sitt beroende av fossila bränslen för elproduktionen. Överlag har den utvecklingen gått framåt, även om det också genomförts nya satsningar med fossila bränslen, som mött kritik.

Enligt Eclac har utnyttjandet av vindkraft ökat kraftigt under senare år, och tre av regionens länder - Costa Rica, Honduras och Nicaragua - har satsat på stora vindkraftsparker. I Nicaragua stod vindkraften för nästan 15 procent av energiproduktionen 2013.

Text: Diego Arguedas Ortiz/IPS
Foto: Boyd Norton/Wikimedia Commons