GMO-företag dömt för mord i Brasilien

MST:s ledare Valmir ”Keno” Mota de Oliveira
MST:s ledare Valmir ”Keno” Mota de Oliveira

Nyligen dömdes det schweiziska jordbruksföretaget Syngenta för mord på en ledare inom den brasilianska småbrukarrörelsen.  Ett företag som svenska AP-fonderna har 354 miljoner kronor investerade i.

Den 21 oktober 2007 försökte vaktbolaget NF Segurança, som anlitats av jordbruksföretaget Syngenta, att vräka småbrukare från De jordlösas rörelse (MST) från ett stycke mark de ockuperat i Santa Tereza do Oeste, Brasilien. Vakterna sköt på folk i jordockupationen och incidenten slutade med att MST:s ledare Valmir ”Keno” Mota de Oliveira dödades. (läs mer här)

Den omstridda marken användes då av Syngenta för att genomföra olagliga experiment med genetiskt modifierad majs. Ockupanterna fördömde experimenten och menade att de fick negativa konsekvenser för miljön och människors rätt till mat och vatten.  

Svenska AP-fonderna har investeringar värda 354 miljoner i Syngenta, som idag är världens tredje största tillverkare av genmodifierade grödor.

Utdragen rättsprocess  

Fallet togs upp i domstol under 2010, men det skulle dröja fem år innan Syngentas inblandning i mordet på Keno och beskjutnigen av Isabel Do Nascimento de Souza kunde bevisas.

- Det är en milstolpe att Syngenta äntligen dömts för mordet på vår kamrat Keno. Det är ett kriminellt företag som dagligen hotar människors liv med sina bekämpningsmedel och sin privata milis, menar Erivan Hilario, ledare för MST.

Text: Oscar Barajas, Latinamerikagrupperna

Foto: Via Campesina

Fakta

Genmodifierade grödor (GMO) kräver oftast bekämpningsmedel som utarmar jordar, förgiftar grundvatten och minskar den biologiska mångfalden. Det orsakar ökade konflikter kring odlingsbar mark. Konflikter som ibland leder till förföljelse och mord på småbrukare. Kvinnor är mest utsatta då de inte har samma rättigheter till mark som män trots att det är de som vanligtvis brukar marken.