Fredsprisvinnare engageras i kampen för matsäkerhet

Väpnade konflikter är en av orsakerna till att det råder brist på mat i flera områden i världen. Nu har FN:s livsmedelsorgan FAO engagerat fyra fredsprisvinnare i kampen för en tryggad livsmedelsförsörjning.

Enligt FAO leder konflikter till att skördar och boskap går förlorade och att människor i konfliktområden blir utan mat.

- Fred kan inte uppnås utan matsäkerhet och matsäkerhet kan inte uppnås utan fred, säger FAO:s generalsekreterare Jose Graziano da Silva.

I arbetet med att bryta den onda spiralen har FN-organet nu tillsatt en välprofilerad grupp som ska verka för att öka matsäkerheten i världen. Gruppen består av de fyra fredsprisvinnarna professor Mohamad Yunus från Bangladesh, som mottog Nobels fredpris 2006, Oscar Arias från Costa Rica, som fick priset 1987, Tawakkol Karman från Jemen, fredsprisvinnare 2011, samt FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan från Ghana som fick fredspriset 2001.

Arbetsgruppen kommer formellt att presenteras denna vecka.


Mat för fred

FAO understryker att konflikter drabbar matproduktionen genom att skördar förstörs och boskap och matlager plundras, samtidigt som åkrar läggs i träda och mattransporter drabbas. Ofta dras dessutom unga arbetsföra män in i striderna vilket gör att de inte längre kan arbeta. Även andra inkomstbringande aktiviteter drabbas.

- Globala ledare tycks ha börjat inse att en tryggad livsmedelsförsörjning och nationell och internationell säkerhet är sammankopplade, säger Danielle Nierenberg, som är ordförande för tankesmedjan Food Tank.

Hon påpekar att när i synnerhet unga män på landsbygden drabbas av arbetslöshet och brist på mat så beger de sig ofta till städer, där de också får svårt att försörja sig. Det kan i sin tur leda till att de vänder sig till våldsamma och i bland extremistiska rörelser.

- Beslutsfattare måste inse att utan matsäkerhet kan inte heller nationell säkerhet uppnås. Dessa fredsprisvinnare har en möjlighet att påverka politiken till att omfatta alla säkerhetsfrågornas aspekter - ekonomiska, miljömässiga och sociala, säger Danielle Nierenberg.


Konflikter ger fattigdom

Världsbanken bedömer att det finns 1,5 miljarder människor i världen som lever i länder med återkommande våldsamma konflikter. I dessa länder är samtidigt fattigdomen betydligt mer utbredd än på andra platser, och Världsbanken bedömer att konflikterna har en mycket stor inverkan på ländernas bruttonationalprodukter.

De ekonomiska kostnader som väpnade konflikter för med sig fortsätter att öka och bedömningar gör gällande att närmare 13 procent av världens samlade bruttonationalprodukt går förlorad på grund av dessa konflikter.

Krig och konflikter är dessutom den främsta anledningen till att rekordmånga människor befinner sig på flykt i världen, enligt Världsbanken, som slagit fast att antalet flyktingar i världen nu är det högsta som uppmätts sedan andra världskrigets slut. 

Text: Thalif Deen/IPS