Förvirrade honduraner avslöjade som fuskare

*På flera håll i landet har valfusk rapporterats. Både innan valet, med de extremt smutsiga kampanjerna, dels under själva valdagen då det inträffade en mängd händelser som inte stämmer överens med fria och demokratiska val.*

 Ung kvinna letar efter sin vallokal: Lisa Minell

Det som främst rapporterats, bland annat från organisationen FUNDASPAD:s observatörer, är att utomstående från andra länder och kommuner har försökt rösta där de inte hör hemma. Även olaglig propaganda nära eller inne i vallokalerna under valdagen samt dålig garanti av hemlig röstning har observerats på många håll i landet. På flera platser har personer ertappats med falska salvadoranska ID-kort. I staden Victoria, i norra El Salvador, påträffades exempelvis tre honduranska medborgare som skulle till att rösta. Alla tre har erkänt att de fått 100 dollar var för att rösta på högerpartiet ARENA och att de fått falska salvadoranska ID-handlingar.

- Vi upptäckte dem tack vare att vi som bor här dels
känner till varandra och dels för att honduranerna hade tappat bort sig helt. Victoria är inte stort så det var ett tydligt tecken på att de kom utifrån, säger William Cruz, boende i Victoria.

Förutom detta öppnade en majoritet av vallokalerna sent och i många vallokaler hade funktionärerna stora problem med själva valprocessen, mycket på grund av bristande kunskaper.  Vallokalen i samhället San Isidro stängdes redan på morgonen efter att ARENA anklagats för fusk av de fyra övriga partierna som gemensamt tog beslutet att stänga röstningen och göra en anmälan. Valmyndigheten har lovat att utreda fallet och ett nytt datum är satt till på söndag. Även i ytterligare en kommun kräver invånarna att röstningen skall göras om på grund av fusk men inget beslut om omval finns ännu. Övriga fall som rapporterats verkar inte tas upp av myndigheten, som inte uttalat sig om någon av anmälningarna.

 Mycket folk och rörigt på mässan i San Salvador: Lisa Minell

- Jag är glad att vi lyckades uppdaga en del av fusket, men det är väldigt skrämmande att tänka på allt som inte upptäcktes i hela landet, inte bara här, menar William Cruz.

Även EU:s observatörer har publicerat en preliminär rapport om valprocessen där de menar att valen generellt sett varit transparenta och demokratiska men att ett flertal observationer har gjorts. Bland annat menar de att partiernas kampanjarbete måste regleras mer och att åtgärder måste vidtas vid övergrepp mot de lagar som finns. Landet bör även sätta stopp för möjligheten för personer att inneha dubbla ID-handlingar. Rapporten pekar även på nödvändigheten att ge salvadoraner boendes i utlandet en möjlighet att rösta samt på valmyndighetens brister i sammanräkningen av rösterna, vilken gått mycket långsamt.

De slutgiltiga valresultaten har blivit försenade och valmyndigheten har meddelat att de väntas bli färdiga först på torsdag kväll. Resultaten från valen i San Isidro kommer givetvis senare men kan inte påverka resultatet på nationell nivå då kommunen är väldigt liten. Med 75 procent av rösterna räknade har vänsterpartiet FMLN tagit ett klart steg framåt nationellt gentemot högerpartiet ARENA, något som gör detta till ett historiskt resultat och FMLN till den starkaste politiska kraften i landet.

_Lisa Minell_